Beyin ve Psikolojik Vir羹sler

Woman Route Dergisi  - Nisan 2013


Son d繹nemlerde yepyeni bir tart覺ma yaan覺yor; Kuyruk bilimi, st Beyin - Alt Beyin, Evrensel Eit Kuyruklu Canl覺, Kutsal Kase Bu tart覺malar覺n kayna覺ndaki isim ise beyin ve insan psikolojisiyle ilgili yeni bir ekol ortaya atan Do癟. Dr. Nusret Kaya.

Do癟. Dr. Nusret Kaya, 襤stanbul niversitesi T覺p Fak羹ltesinde eitim alm覺, beyin cerrahisinden psikiyatri dal覺na ge癟mi. Uyku sorunlar覺 ve r羹yalarla ilgili uzun y覺llar 癟al覺m覺. Psikoterapi i癟in r羹yalar覺n 繹nemli bir ara癟 olarak kullan覺labileceini fark etmi ve bu alanda hastalar覺na hizmet vermi. Do癟. Dr. Nusret Kayay覺 son y覺llarda g羹ndeme ta覺yan konu ise, pek 癟ok tart覺may覺 da beraberine getiren Evrensel Eit Kuyruklu Canl覺 tezi ve bunun beraberine a癟覺klad覺覺 st Beyin - Alt Beyin ifadesi Kayaya hem bahsi ge癟en kavramlar覺 hem de konuyla ilgili akl覺m覺za tak覺lanlar覺 sorduk.

Konuaraktan ziyade yazarak ifade yeteneinin 癟ok daha g羹癟l羹 olduunu vurgulayan Kaya, eklemeden de ge癟emiyor: Yaz覺 konuman覺n bir 羹st羹ndedir. Benim kavramlar覺ma g繹re d羹羹n羹rseniz konumak ba覺rsaklarla ilintilidir. rnein bir 羹lke abart覺l覺 ba覺rsaksa o 羹lke konuan toplum olur. Okuyup yazan toplum olmaz. Sadece konuur T羹m Avrupadaki cep telefonu konumalar覺ndan T羹rkiyenin cep telefon konumalar覺 daha y羹ksektir. Bu durumun bir benzerini televizyonlardaki tart覺ma programlar覺nda da s覺k癟a g繹r羹r羹z.

WR: st Beyin Alt Beyin nedir?

st Beyin, korteks olarak da bilinir, bir taze cevizin 羹st羹ndeki ince zar gibi beynimizin 羹zerini kaplayan 1 mm kal覺nl覺覺ndaki k覺s覺md覺r. Onu soymay覺 becersek 1 bu癟uk 2 metre alan kaplar. Okuyanlar覺n覺z bilir, Agatha Christie kitaplar覺nda cinayetleri 癟繹zen gri h羹creler ite beynin bu k覺sm覺nda bulunur. Bunu bilmediimiz zaman t羹m beyni bundan ibaret zannederiz. Onunla okuyoruz, onunla para kazan覺yoruz, onunla d羹羹n羹yoruz, onunla felsefe yap覺yoruz. 襤te tuzak bu Bunun d覺覺nda kalan t羹m beyin b繹l羹mleri benim literat羹r羹mde Alt Beyindir. Detaylara girersem t覺p dersine d繹ner zaten. Omurilik ise daha 繹nce de ifade ettiim gibi yine benim literat羹r羹mde, kuyruktur.

WR: Evrensel Eit Kuyruklu Canl覺 nedir?

Kad覺nla erkein i癟teki yap覺da mutlak eit olduunu, bir anatomi kitab覺 veya internette merkezi sinir sisteminin yap覺s覺n覺 incelerseniz g繹r羹r ve inan覺rs覺n覺z. 襤nsan覺n i癟teki beninde; din, dil, renk, ekil ve en 癟ok 繹nemlisi cinsiyet fark覺 yoktur. Benim esas canl覺 diye tabir ettiim de beyin ve onun bir uzant覺s覺 olan omuriliktir. Bir ceninin ilk oluumuna bakarsak da bunu net bi癟imde g繹rebiliriz. Bir d羹羹n羹n; g繹vdenizde bir yara a癟覺lsa, bir kesik olsa, bu beynin emriyle onar覺labilir. Oysa beyinde ya da omurilikte meydana gelebilecek 癟ok k羹癟羹k bir hasar dahi onar覺lamaz. Beyin ve omurilik h羹creleri yenilenemez. Beyin nakli yap覺lamamas覺n覺n bir nedeni de budur, zaten omurilikle birlikte 癟覺kartman覺z gerekir nakil i癟in. T羹m bu nedenlerle esas canl覺 beyin ve benim beynin kuyruu olarak tan覺mlad覺覺m omuriliktir. Ben bunu Evrensel Eit Kuyruklu Canl覺 olarak adland覺r覺yorum.

WR: Cinsiyet ayr覺mc覺l覺覺 savalar覺n nedenidir! demenizin nedenini a癟覺klar m覺s覺n覺z?

繹yle de d羹羹nebilirsiniz: Nas覺l ki rengi, ekli, 覺rk覺, cinsiyeti ne olursa olsun laboratuar deerlerindeki normal d覺覺 sapmalar (繹rnein ekeriniz 300 sc ise eker hastas覺s覺n覺z) hastal覺k nedeniyse, i癟imizdeki benin mutlak eit olduu duygu ve bilgisindeki sapmalar da sosyal hastal覺k olmakla beraber savalar覺n dahi nedenidir asl覺nda. Bunu biraz a癟覺klayay覺m: Az evvelki 繹rnekle bahsettiimiz eitlik olgu ve duygusu, anneciimizin rahmine d羹t羹羹m羹z anda bozulur ki, ben bunlar覺 insanda temel inaat bozukluklar覺 olarak tan覺ml覺yorum. Evrensel Eit Kuyruklu Canl覺, ana rahmine ilk d羹t羹羹 andan itibaren kaydetmeye balar. Kad覺n erkek eitliinde d羹nyada neredeyse son 10 羹lke i癟inde yer ald覺覺m覺z d羹羹n羹l羹rse, anneden eitlie dair olumlu bir ey aktar覺lamayaca覺 ortadad覺r. K覺rsal kesim bir kenara, 癟ekirdek aile denilen sistemde de kad覺n olumsuz pek 癟ok tav覺rla i癟 i癟e kal覺r. Bu d羹nyan覺n hemen hemen her yerinde b繹yledir, farkl覺 ekillerde olsa da

Cenin, annenin kan dola覺m覺 ile beslenir. Annenin maruz kald覺覺 t羹m olumsuzluklar, 羹z羹nt羹ler 繹ncelikle annenin snaps sistemini etkiler. Elektron mikroskoplar覺n覺n kefinin 繹tesinde bilinmiyordu snapslar. Kabaca A h羹cresi ile B h羹cresi aras覺ndaki iletiimi kurar snaps. O aral覺ktaki iletiim dengesi bozulduunda, bu bozukluk olduu gibi cenine aktar覺l覺r. Bu da temel inam覺z覺n hasarl覺 olmas覺na neden olur. S覺k doumlar da benzer etkiyi yarat覺r. 襤ki doum aras覺nda en az 3 y覺l olmal覺d覺r. Doal olan覺 da budur, zaten emzirme s羹rd羹羹 s羹rece, ki anne s羹t羹 yakla覺k 3 y覺l gelir, yeniden hamile kal覺namaz.

Kutsal kasesini 繹renmemi ve bata erefli Rahim Fahie Vajina geleneksel kodlamalar覺n覺n nesiller boyu genetik aktar覺m覺 nedeniyle kad覺nlar, kuyruk bilimsel olarak yaam enerjilerini ya klitoristen alarak Amazon ya da rahimden alarak Kibele olmak zorunda b覺rak覺l覺r. Kibele rahmine d羹eni olan, Amazon da k覺z istedii i癟in daha ceninken cinsel ayr覺mc覺l覺k kay覺tlar覺 almak zorunda kal覺r覺z. K覺rsal kesimde yaayan tar覺m toplumlar覺na literat羹r羹mde Rahim Toplumlar覺 diyorum. Bu toplumlarda kad覺nlar k繹k enerjilerini rahimlerinden al覺yor. B羹y羹k ehirlerde yaayan, ekonomik 繹zg羹rl羹羹n羹 kazanm覺, erkeklerin arenas覺nda kendilerine yer edinmi kad覺nlarsa yayg覺n olarak enerjilerini klitoristen al覺yor. Her iki durumda da ger癟ek kaynak, kutsal kase-vajina ya da benim literat羹r羹mde dediim ekliyle ak delik, devre d覺覺nda kalm覺 oluyor. Yine her iki durumda da kad覺n kendisiyle kavgal覺 oluyor.

Ben de bu nedenle kad覺nlara b羹t羹n kitap ve konferanslar覺mda; nce kutsal kasenizdeki 覺覺覺 yoklay覺n, sonra hamile kal覺n 繹nerisinde bulunurum. 羹nk羹 kendisiyle bar覺mam覺, kad覺nl覺覺n覺 kabul etmemi kad覺n覺n dourduu 癟ocuk, temel inas覺 bozuk olarak d羹nyaya gelir. Pek 癟ok psikolojik vir羹s kapm覺 olarak d羹nyaya gelir.

WR: Hen羹z anne karn覺nda etkilenmeye balad覺覺m覺z覺 s繹yl羹yorsunuz. Peki, 癟ocuklar覺m覺z覺 b羹y羹t羹rken nelere dikkat etmemiz gerekir?

0-3 ya aras覺 hen羹z 羹st beyin aktif olmad覺覺ndan (konuma, y羹r羹me vs.) bebein bir ey anlamayaca覺 olduk癟a yayg覺n bir d羹羹ncedir. Oysa alt beyni 癟al覺makta ve her eyi kaydetmektedir. Ho olmayan sahneler, 癟at覺k kalar, bebein uyusun diye sallanmas覺, m覺nc覺klanmas覺, s羹rekli yapma, d羹ersin, yanars覺n色 eklinde ba覺r覺lmas覺 nedeniyle iitsel ve g繹rsel pek 癟ok psikolojik vir羹sleri kapar. Psikolojik vir羹s dememin nedeni hem diren癟li hem de bula覺c覺 olmalar覺ndan Bebek bir ey anlamaz d羹羹ncesi 癟ok hatal覺. ok 繹nemli bir husus da bebein alt覺n覺n deitirilmesidir. Kesinlikle anne taraf覺ndan yap覺lmal覺d覺r ya da mecburen anne d覺覺nda birinin deitirmesi gerekiyorsa hi癟 olmazsa eldiven tak覺lmal覺, ten temas覺ndan ka癟覺n覺lmal覺d覺r. ok masumca olsa dahi yabanc覺 bir elin temas覺, 癟ocuun hayat enerjisini an羹sten almas覺na neden olur. 繹yle d羹羹n羹n; 7-8 yalar覺na geldiinde bir yabanc覺n覺n benzer bir hareketi yapmas覺 durumunda k覺yamet kopar. Bebekse, sadece alar

WR: Psikolojik vir羹sleri tedavi etmenin bir yolu var m覺?

Psikolojik vir羹slerin tedavi edilmesi i癟in en etkili hatta tek y繹ntem r羹ya analizidir. R羹ya g羹nl羹羹 tutulmas覺 alt beyin ile 羹st beyin aras覺ndaki iletiimi salar. Temel inadaki bozukluklar r羹yalarda ortaya 癟覺kar ve sembollerle 羹st beyne hayk覺r覺l覺r. R羹yalar覺n覺 hat覺rlayalar bunlar覺 yazd覺覺nda, tak覺nt覺lar覺n覺n bilincine var覺r. Kiinin kendisiyle bar覺mas覺n覺n ve psikolojik vir羹slerden kurtulmas覺n覺n yolu budur. 30 y覺la yak覺n bir zamand覺r r羹yalar 羹zerine 癟al覺覺yorum ve 70 binin 羹zerinde r羹ya analizi yapm覺覺md覺r. Dolay覺s覺yla ayr覺 bir lisan 癟覺k覺yor kar覺m覺za. R羹ya analizi ile 繹renilen simge ve 癟ar覺覺mlar覺n lisan覺.

WR: Peki, kad覺nlar nas覺l mutlu olabilir?

Kutsal kasesini tan覺mayan bir kad覺n mutlu olamaz. Ancak mutluluun oyununu oynayabilir 羹nk羹 kad覺n, kendini kad覺n hissetmez. ok mehur olan klitoris, bebeklikte de uyar覺ld覺覺 i癟in sizi ya bebek ya erkek yapar. G羹癟l羹 zamanlar覺n覺zda amazon, g羹癟s羹z zamanlar覺n覺zda bebek oluverirsiniz. Bu g羹n羹n saatlerinde dahi deiebilir. Alt beyin mutlaka ak delik ile beslenmelidir 羹st beyin ile dengenin kurulmas覺 i癟in.

Erkek, Kad覺na Muhta癟t覺r

T羹m eski mitlerde youn ifre dilinde 繹zetle u bilgi vard覺r: Rab 覺覺覺n覺 kad覺nlar覺n kutsal kasesinin dibinde saklad覺. Kim bu 覺覺覺 kefedecek diye izlemekte. Yine bata S羹mer olsun eski k羹lt羹rlerde Kutsal Dii ve I覺k Rahibeleri gibi tan覺mlara rastlan覺r. S羹mer tabletlerinde de bahsedildii gibi omuriliimiz bir yaam aac覺 gibi k繹kten beslenir. Mutlaka temiz suyla beslenmesi gerekir. Yaam enerjimizi ak delikten deil de kara delikten al覺rsak denge bozulur. Kara delik, nam-覺 dier an羹s, 羹st beyinle ilintilidir ve alt beyni de etkiledii zaman beraberinde yaamakta olduumuz olumsuzluklar覺 getirir. Enerjimizi 8 metre uzunluundaki ba覺rsaklardan ald覺覺m覺zda g繹zlerimiz 覺覺ks覺z, ses tonumuz nevrotik, d羹羹ncelerimiz sald覺rgan ya da depresif olur. Kutsal kaseden yaam enerjisini alan kad覺n覺n ise tam tersi; onun yaam enerjisi g繹zlerinden f覺k覺r覺r adeta. Burada 癟ok 繹nemli bir nokta daha var. Erkein durumu. Erkek kad覺na muhta癟t覺r, 癟羹nk羹 erkein kutsal kasesi yoktur. Kad覺n, ak deliini kefetmemi ve kad覺n hissetmiyorsa, erkek de 繹mr羹n羹n sonuna kadar 癟ocuk kal覺r.