Evrensel Eit Kuyruklu Canl覺

R繹portaj: Murat 襤nan
EDU&ART Dergisi Kas覺m 2012

Psikiyatri ve beyin uzman覺 olarak bilinen Do癟 Dr Nusret Kaya, medyan覺n ve halk覺n yak覺ndan tan覺d覺覺 bir isim...襤stanbul niversitesi T覺p Fak羹ltesi'nden mezun. As覺l uzmanl覺k alan覺 Uyku Psikofizyolojisi olan GATA Haydarpaa Eitim ve Arat覺rma Hastanesi'nde Psikiyatri Klinii Direkt繹rl羹羹 g繹revini y羹r羹t羹rken Do癟. Albay r羹tbesiyle buradan ayr覺l覺p serbest 癟al覺maya balad覺. A.B.D'de Baylor Collage'de 癟eitli 癟al覺malarla bulundu. Uyku konusundaki arat覺rmalar覺yla 繹d羹l sahibi de olan Kaya, u ana kadar on binden fazla "R羹ya Analizi" yaparak arat覺rmalar覺n覺 destekledi.


Ger癟ek eitim nedir? Siz bu kadar y覺ldan bu kadar tecr羹beden sonra, ger癟ekten insanlar覺n eitilmesi konusunda ciddi bir birikime sahip oluyorsunuz. Bir insan nas覺l eitildi de sonu癟 ne oldu, bunlar覺n zarar覺 veya faydalar覺 nelerdir? Bu konuda bir 繹rnek verirseniz daha yararl覺 olacakt覺r. Ger癟ek eitim nerede balar?

Eitim ana rahminde balamal覺. 羹nk羹 canl覺l覺k sperm ve yumurtan覺n d繹llenmesinden itibaren balar. Ana rahmindeki cenin halimiz kiminle besleniyor? Anneyle, anne kan覺yla. O halde alt beyinsel eitimin bir numaral覺 art覺 rahimde ge癟irdiimiz g羹nlerin pozitif olmas覺n覺 salamakt覺r. 羹nk羹 anne koca daya覺 yerse, kaynana z覺r覺lt覺s覺 癟ekerse bizim toplumumuzda 癟ok yayg覺n olduu gibi 癟eitli nedenlerle kendini ezik hissederse onun beyin snaps sistemindeki n繹rotransmitterleri bozuk olur. O n繹rotransmitterleri bozuk olduu i癟in cenin bozuk negatif n繹rotransmitter kay覺tl覺 kanla beslenmek zorunda kal覺r. Bunun daha global ifadesi anne rahmindeki cenin annenin yaad覺覺 b羹t羹n s覺k覺nt覺 ve huzursuzluklar覺 hisseder. Ben bunlar覺 senelerdir s繹yl羹yordum en sonunda Time dergisi kapak yapt覺. Hamile bir kad覺n覺 koydu, annenin b羹t羹n heyecansal bozukluklar覺 cenine ge癟er dedi. Ee imdi ne oldu oradan balayan eitimi ihmal ettiimiz zaman temel inaat覺m覺z bozuk doduk. Bak imdi ie. imdi bir binan覺n temeli bozuksa nas覺l en ufak bir sars覺nt覺da y覺k覺l覺yor, bunu b羹t羹n depremciler  s繹yl羹yor. Hepimiz tamam diyoruz 癟ok makul, ben de ayn覺 eyi s繹yl羹yorum. Biz insanlar覺n da ana rahminde ge癟irdii dokuz ay on g羹n bozuksa, temel inaat覺m覺z bozuktur. Dolay覺s覺yla s覺r癟adan k繹k yaparsan yap, ne kadar korteks eitimi verirsen ver hayat bir depreme d繹ner. Yaam bir depreme d繹ner, 癟羹nk羹 temel inaat覺m覺z bozuktur.

Tam burada unu sormak isterim. Diyelim ki d羹nyaya gelen bebek annesinin olumsuz durumu nedeniyle 癟ok negatif eyler yaad覺 ve bildiim kadar覺yla da bu yaanan eyler otonom sinir sistemine sirayet etti. Yani temel alg覺lay覺 bi癟imleri hissedi bi癟imleri de ister istemez negatifte balad覺. Bunu telafisi nas覺l olur, mutlaka bir telafi vard覺r?

imdi bunun telafisi zor. 羹nk羹 ceninken alm覺s覺n kay覺tlar覺, korteks devreye girmemi, sistem korunmas覺z. 0-2 ya bebeklik ikinci temel inaat bozukluklar覺 olarak devreye girmi. Gene korteks devre d覺覺, yani hat覺rlayan beyin b繹l羹m羹 yok. Bunlar覺 hi癟 kimsenin b繹yle tutup da hat覺rlayan beyin b繹l羹m羹yle hat覺rlamas覺 m羹mk羹n deil. Gene bildiiniz gibi 0-2 yataki en 繹nemli temel inaat bozukluklar覺 da taraf覺mdan  kuyruk bozukluklar覺 olarak tarif edilmi. Anne d覺覺nda deen eller, ate d羹羹r羹c羹 fitilller bunlara kimse dikkat etmiyor. Hemen 羹st羹ne s羹nnet olay覺, kastrasyon kompleksi. B羹t羹n bunlar ne yapm覺, temel inaat覺 bozuk bir toplum yaratm覺. Ana rahminde al覺nan kay覺tlar art覺k kuyruk bozukluklar覺. Bunun ifadesi ne olmu? Ter繹r, sava, ayr覺mc覺l覺k, ben ve 繹teki. Tabii, ben ve 繹tekindeki en 繹nemli ben ve 繹teki cinsel ayr覺mc覺l覺k k覺sm覺. 羹nk羹 cinsel ayr覺mc覺 olduumuz zaman kad覺n bir bi癟imde kendisini eksik ve ezik hissedecei i癟in rahimdeki temel inaat bozukluuna ilave olarak bu da girer. Dolay覺s覺yla bizi esas cinsel ayr覺mc覺 yapan anam覺z覺n rahmidir.

 

Yani orada kay覺tlar halinde yaay覺p sonra hat覺rlayamad覺覺m覺z negatif birikimler.

imdi mesela bildiin u evrensel eit kuyruklu canl覺ya bunun evrensel eitliini art覺 i癟imizdeki ben olduunu nereden anl覺yoruz? Bir,  kal覺n kemiklerle korunmas覺ndan, kal覺n kafatas覺 ve kal覺n omurga iki.  Kafam覺z覺 癟arpt覺k, y羹z milyon beyin h羹cresi 癟繹pe gitti, kendini tazeleyemiyor. Omurilik beynin hemen alt覺ndan kesildi 繹l羹m kesin. Alt u癟tan kesildi fel癟 kesin tedavisi yok. Ama g繹vdemizde koca bir yara 癟覺ks覺n bu sistem yaray覺 d羹zeltiyor. Bu i癟imizdeki evrensel eit kuyruklu canl覺da din, dil, 覺rk fark覺 olmad覺覺 gibi cinsiyet fark覺 da yok. Ama buna bir cinsiyet verdiimizi d羹羹nelim. O zaman reel cinsiyeti nedir? Mademki %50 sperm %50 yumurtadan oluuyoruz, yani %50miz babadan %50miz anneden geliyor bunun cinsiyeti %50 adam %50 kad覺nd覺r. Hi癟 ka癟maz. Hepimizde var. Fakat felaket urada balar: Kad覺n ak deliini bilmez.

Ak delik?

Vajina. Ak deliini bilmedii i癟in, %50 kad覺n k覺sm覺yla bar覺maz. 羹nk羹 %50 kad覺nla bar覺mas覺 i癟in kuyruk biliminde ak deliiyle bar覺ma art覺 var. Kad覺n覺 kad覺n yapan organ hangisi? Vajina. Nam-覺 dier ak delik. Bunu bilmeden ne olur? Bebeklik zamanlar覺nda, gen癟 k覺zl覺k zamanlar覺nda mecburen klitoral enerji kullan覺r, zorunlu 癟羹nk羹 ak delik yok. Ama bebeklikte uyar覺lm覺 klitoris, mast羹rbasyon art覺 da yok. Seksten bahsetmiyorum, aac覺n beslenmesinden bahsediyorum. Yaam aac覺, Medulla Spinalis, yani omurilii. Bunu biliyorsun eski s羹mer 癟ivi tabletleri yaam aac覺 demi ya, dall覺 budakl覺 ya. Aa癟 k繹kten balang覺癟ta klitoris ve an羹sten beslenirken, vajina atlan覺ld覺覺 i癟in kad覺n erkek olarak douyor ve 繹teki %50 hali kad覺nla da bar覺amam覺, ne yapm覺? Erkek olarak dourmu. Kad覺n alt beyinsel anlamda erkek olarak  dourduu zaman toplumsal felaketler balar. 羹nk羹 dourduu erkek 癟ocuklar覺n pipisini kendi pipisi kabul eder.

Bunu bilin癟siz olarak ya覺yor!

Bilin癟siz, kastre edilmi adamlar topluluu 癟覺kar. O zaman kavga udur: G繹r羹n羹te adam i癟te kad覺n, g繹r羹n羹te kad覺n i癟te adam, kavga denge bozulmu. Dolay覺s覺yla mecburen ve zorunlu olarak ilk eitim ak delik eitiminden balar. 襤癟indeki %50 kad覺nla bar覺acak ya, denge kurulsun. Bu ak deliiyle bar覺mayan kad覺nlar da kabaca ikiye ayr覺l覺yor. Bir tanesi ne? Hala klitoris hakim olan Amazonlar, ak delii dourma delii vajinay覺 dourma delii kabul eden Kibeleler. Ne oldu, koca bir grup Kibele Anadolu falan onun i癟in hangi topra覺 kazsak Kibele heykelcii 癟覺k覺yor. B羹y羹k ehre gelenlerin b羹y羹k bir 癟ounluu da Amazon. Ne oldu, cinsel ayr覺mc覺l覺k balad覺 gene. 羹nk羹 Amazon rahmine d羹eni pipisiz ister, k覺z 癟ocuu. Kibele rahmine d羹eni pipili ister, onun i癟in Kibeleler erkek 癟ocuu buluncaya kadar doururlar. Erkek 癟ocuu bulunca da ad覺na Yeter, Dursun falan diyorlar. Ne oldu? Daha anam覺z覺n rahminden 癟覺karken cinsel ayr覺mc覺 癟覺kt覺k. 襤e bu y羹zden 癟ok 繹nemli. Kad覺n 繹nce i癟indeki %50 kad覺nla bar覺acak, sonra gebe kal覺p douracak.

 

Bu peki cinsel iliki ya da cinsel hayatla dorudan ilikili bir ey mi, yoksa baka ekillerde de 繹rnein bir kad覺n, dul bir kad覺n ya da gen癟 bir kad覺n veya biraz yalanm覺 ama evlenmemi bir kad覺n.

Yaam aac覺n覺n ak delikten beslenme eitiminde seks art覺 yoktur! 羹nk羹 anlatt覺覺m覺z seks deildir.

ok ilgin癟 ama hocam, hem onu diyorsunuz kefedecek diye hem cinsellik...

Niye? Bir kad覺n eer 癟ok motive olursa ak deliini seks art覺 olmadan kefedebilir. Onun i癟in seks art覺 yoktur.

Nas覺l kefedebilir?

Gayet basit, onun varl覺覺n覺 beynine tan覺tarak.

Bu 羹st beyinsel bilgilenme ve bu konuda tefekk羹r diyebileceimiz biraz daha i癟sel g繹r羹 ile. Hatta hatta mutlak bakirelerde iimiz 癟ok daha kolayd覺r. Vajinan覺n kuantumu bozulmad覺覺 i癟in, 繹rnein 繹yle bir 癟al覺mayla: Ben yaam enerjimi kutsal kasemin dibinden, omuriliimde ki vajinal sinir kanal覺yla, seks art覺 olmaks覺z覺n alt beynime 癟覺kar覺yorum. B繹yle bir 癟al覺ma mutlak bakirelerde tahmin ettiinden 癟ok daha 癟abuk netice veriyor. Kuantum bozulmam覺.

Yani yaam enerjisi bozulmam覺.

Yani aac覺n temiz su kullanmas覺 i癟in, yaam aac覺 ya, yaam enerjisini temiz sudan almas覺 i癟in en zor anla覺lan k覺sm覺 anlat覺yorum. Seks art覺 yoktur!

Peki bu Amazonlar覺n iine gelir mi?

Hepsinin iine gelir. Bunun b繹yle olmad覺覺n覺 u eski mitosla 繹rnekleyeyim, ben mitoslar覺 癟ok severim bilirsin. u mehur 襤sis ve Osiris hikayesi. Kimilerine g繹re karde, kimilerine g繹re sevgili. M覺s覺r k繹kenli bir hikaye. K繹t羹 Tanr覺 Osirisi on d繹rt par癟aya ay覺r覺r. 襤siste onu toplamaya balar. On 羹癟 par癟ay覺 bulur, on d繹rd羹nc羹 par癟ay覺 bulamaz. Bulamad覺覺 par癟an覺n ad覺 b羹t羹n mitoslarda penistir. Dolay覺s覺yla burada anlat覺lan ey bu. 襤sis olmak i癟in penis art覺 yok. 羹nk羹 襤sis kutsal dii simgesidir. Hiyeroglifsel olarak beyaz bir krali癟e, uzun bir sopa, ucunda y覺ld覺z. Yani ben g繹e, rahmana a癟覺labilecek bir kad覺n覺m. Kutsal diiyim. Ee ne oldu, penis art覺 yok.

Penis art覺n覺n olmamas覺, 繹zg羹rl羹羹 ya da kendini bulabilmesinin yollar覺n覺n tamamen a癟覺k olmas覺,  繹nemli bir bilgi.

Art覺 gene eski mitoslardan bir 繹rnek vereyim, canl覺 bir ey olsun. Rab, 覺覺覺n覺 kad覺lar覺n kutsal kasesininin dibine saklad覺, kim kefedecek diye izlemektedir.

 

Bu nereden Hocam?

Bu eski 繹retiler, Tevrat, Kabala. ok 羹st羹 kapal覺 Kuranda da var. ok derin ifrelerde. imdi benim Evrensel Eit Kuyruklu Canl覺 kitab覺mda ileniyor. imdi dolay覺s覺yla burada anlayanlara 癟ok 繹nemli bir bilgi var. Kim kefedecektir de seks anlat覺lm覺yor. Keif anlat覺l覺yor. Savalar覺 bitirecek bilgi budur. Kad覺n覺n i癟indeki %50 kad覺nla bar覺mas覺 i癟in ak delii kefetme art覺 vard覺r. Ve bu kefetme art覺 seksten ba覺ms覺zd覺r, omurilikte vajinal sinir kullanma art覺na bal覺d覺r. Aac覺n temiz su kullanma art覺na bal覺d覺r.

Peki, bir ey soray覺m. Biraz 繹nce bahsettiiniz telkin var ya. Hani alt u癟, vajina. Yozgatl覺 bir kad覺n vajina dedi, bu telkini yapt覺. Zihni ayn覺 telkini oluturur mu? Yoksa onun kendi anlayabilecei dilden, gene en az kelimeyle uzatmadan s繹ylese?

Onu okurlar覺n 癟ar覺覺m覺na b覺rak覺yorum. Yani herkes kendine uygun bir dilde bunu ifade edebilir. 羹nk羹 ben doktor olduum i癟in bunlar覺n Latincelerini kullanmak durumunday覺m. Tabii balang覺癟ta 癟ok global vermek laz覺m bilgiyi, karma覺k halde verirsen anla覺lmaz oluyor. Mesela erkek i癟in de d羹羹necek olursak, onlara da 繹yle bir telkin vermekte fayda vard覺r: Ben yaam enerjimi fallusumdan omuriliimdeki penis siniri kanal覺yla seks art覺 olmaks覺z覺n alt beynime 癟覺kar覺yorum. Bu arada t羹m aksayan organlar覺ma yaam enerjisi veriyorum. Niye? 羹nk羹 t覺rt覺llar gibi dip dibe yaam覺yoruz. Sekste bir kad覺n覺n vajinay覺 yaamas覺 bir erkein penisindeki boalmay覺 kontrol etmesi tamam 繹nemli olabilir ama diyelim ki ne kadar s覺k yapabileceiz? Bir haftada 羹癟 be kere. Geri kalan zamanda ne olacak? Yeniden al覺m覺 olduumuz anal enerji. Ba覺rsak, kirli ba覺rsak. Aa癟 ba覺rsaklardan beslenmesi toplumsal felakettir. 羹nk羹 ba覺rsak 繹ncelikle kafay覺 kirletir, d羹羹nce ishali yapar, a覺z ishali yapar, bak覺 ishali yapar, a覺z osuruu yapar bildiin gibi. Dedi kodu yapar, bitmek t羹kenmek bilmeyen dedikodu yapar. Of, puf yapar, ikayet eder. Ba覺rsak bu. Art覺 hiyerarik d羹zenin kurban覺d覺r. Onun ba覺rsa覺 benden g羹癟l羹, benimki de ondan g羹癟l羹 diye yaar. Eitlie inanmaz. Ne zaman ki doru k繹k sinirinden yaam enerjisini almay覺 繹rendik, ilk olgu eitlik olgusudur. Hepimiz Allah覺n yaratt覺覺 eit canl覺lar覺z. Ama buna ge癟i yapmak i癟in bu eitimler son derece 繹nemli. Aa癟 temiz su kullanacak.

Mesela bu konuda u anda 癟al覺t覺覺m Taha suresinden bir 繹rnek vereyim: Diyor ki, "Musa ile Samiri ve kavminin hikayesi. Samiri ve kavmi 繹nce m羹cevherlerini topraa g繹m羹yorlar. Sonra b繹羹ren buza覺 heykelciine tap覺n覺yorlar." Bak simgeye bak ,muhteem. B繹羹ren buza覺 heykelcii simge dilinde alayan 癟ocuktur. 羹nk羹 heykel olsa b繹羹rmez, inek demiyor buza覺 diyor. 襤nek: yani rahim onun buza覺s覺 da 癟ocuk. B繹羹ren olduu zaman alayan 癟ocuk. Ak deliklerinden vaz ge癟tiler, hazineyi g繹md羹ler, b繹羹ren buza覺 heykelciine yani 癟ocuklar覺na tap覺nmaya balad覺lar. Felaket. 羹nk羹 o zaman Rahman kaybolur, sadece rahim kal覺r. stelik dorudan irke girmi olduklar覺 i癟in k羹fre girer. Zaten Musa da sonunda 繹yle diyor: "Allah  sizi unutulmaya ve yaln覺zl覺a mahkum etti. Bundan sonra kimseyle konuamayacaks覺n" diyor Samiriye. Hakikaten 癟ocuk ahi ailelerle baa 癟覺kamazs覺n覺z.

Hocam, Ali 襤mran suresinde bir 癟ift Allaha dua ediyor. Allah覺m sen bize bir 癟ocuk ver diye, daha sonra bu 癟ocuk y羹z羹nden Allaha ortak kouyorlar.

B繹羹ren buza覺 heykelciine tap覺nman覺n alayan 癟ocua tap覺nmak olduunu benden baka kimse anlatmaz.

Ben ilk defa duyuyorum.

羹nk羹 ben r羹ya dilinde uzman覺m. Aradaki fark da o. Tipik bir simgedir bu. Bunu herkes putperestlik olarak yorumluyor, putperestlik de niye b繹羹ren buza覺 heykelcii? Bu Kuran覺n muhteemliidir, belagatinin muhteemliidir. Sen eer dourduun veya dourttuun 癟ocuklara tap覺n覺yorsan zaten yukarda akl覺nla ve dilinle sadece ekil ibadeti yapars覺n.

Hocam bunu biraz pratik olarak anlatabilir miyiz, 癟ocua tap覺nmak ne demek? Ne yaparsak 癟ocua tap覺nm覺 oluruz?

襤te bunun modern yaamdaki  kar覺l覺覺 癟ocukahi aileler grubudur. ocuklar覺n覺n peinden imtihanlara dolaan, 癟ocuklar覺 yaarken kendileri yaayamayan aileler her tarafta 癟ok癟a. Bak etraf覺na. Yani neticede bunlar覺n zaman i癟erisinde anla覺labileceini 羹mit ediyorum. Gene bir 繹rnek daha vereyim bunlar senin houna gidecek yeni bilgiler. S羹mer 癟ivi tabletleri ne diyor, bilgi aac覺n覺n bilgisi neyse onu verdik, yaam aac覺n覺nkini vermedik. Yani korteks bilgisi var, internette dolu ama kimler oluyor bunlar, papaan korteks. u 繹yle dedi bu b繹yle dedi, sen ne dedin, sen bir ey dememisin. Yaam aac覺n覺 vermedik peki imdi neredeyiz verilmeyen bilgiyi vermeye ve yaymaya 癟al覺覺yoruz. Yapabildik癟e bir nokta koymaya 癟al覺覺yoruz. Kuran literat羹r羹nde buna bir at覺f var. Hz. Muhammede diyorlar ki: Sana ruhtan soruyorlar. Hz. Muhammedin cevab覺 u: Ruh rabbinin emrindedir, insanlar 癟ok az ey bilir. Ne oldu? 襤kisini yan yana getir. Ruh zannettiimiz ey kuyruktur. Kuyruktan gelen enerjilerin kafay覺 deitirmesini ruh kabul ederiz. Buraya eski in bilgesinin kaplumbaan覺n s覺rt覺na eski 癟ivi yaz覺s覺yla yazd覺覺 eyi koyal覺m. Ne diyor? Kafay覺 bilmek i癟in kuyruu incele.

Hocam ama tefsirlerin 癟ounda o ruhtan kas覺t Cebrail A.S. 覺n olduunu s繹ylerler. Vahiy meleinin olduuna dair ifadeler vard覺r bu bahsettiiniz ayetler 襤sra suresinde, sana ruhtan sorarlar diye bir ayet vard覺r.

Evet 襤srada. Tabii orada da 繹yle bir ey var, o da muhteem. Melaik g繹r羹nmeyen enerji diyor. G繹r羹nmeyen enerji, buyur. Dolay覺s覺yla o haberci g繹r羹nmeyen enerji olur. Cebrail, haberci g繹r羹nmeyen enerji. Gene orada Elmal覺l覺dan at覺fta bulunuyorum, vahiy almak i癟in peygamber olma art覺 yoktur, her insan vahiy alabilir, r羹ya dilinde al覺r.

R羹ya ile ilgili hadis kitaplar覺nda Peygamberlik bitmitir ama salih r羹ya devam etmektedir, peygamberliin k覺rk alt覺 ya da k覺rk k羹s羹r c羹z羹nden birisi de r羹yalard覺r. mealinde baz覺 hadis rivayetleri ve yorumlar覺 vard覺r.

O zaman r羹yalara ge癟ecek olursak da, tabii ki korteksin hat覺rlamad覺覺 d繹nemleri bize anlatabilecek tek silah r羹yalard覺r. Sadece vahiy anlam覺nda ele alm覺yorum, 癟羹nk羹 vahiy 癟ok az baz覺lar覺m覺za nasip olur. R羹ya dilinde bile olsa. Ama dierleri ana rahmi, 0-2 ya bebeklik r羹ya dilinde ortaya 癟覺kar. Temel inaat bozukluklar覺 d羹z konumalarla anlat覺lamazken ana rahmi, 0-2 ya, duygusal oklar, uykuda yaad覺klar覺m覺z, ameliyatlarda yaad覺klar覺m覺z, oklarda yaad覺klar覺m覺z r羹ya dilinde anlat覺labilir. Niye Nusret Kaya d羹z konuma yapm覺yor, r羹ya analizi yap覺yor bu anla覺l覺r. 羹nk羹 korteks politika yapar, yalan s繹yler, i癟indeki beni tan覺mlamamas覺 i癟in diren癟 g繹sterir, sana doruyu anlatmaz korteks. Bundan sekiz, on sene 繹nce siyah-beyaz bir film vard覺: Bir aac覺n alt覺nda bir sahne, d繹rt tane g繹rg羹 ahidi. Ayn覺 sahneyi d繹rd羹 baka t羹rl羹 anlat覺yor, sahne ayn覺. Korteksin realiteyi anlatma g羹c羹 yoktur. Yani bunlar覺n hepsini bir araya getirecek olursak: En basitinden anlat覺yorum, Yaam aac覺 temiz su kullanmak zorunda, otururken bile. Bunu yapmad覺覺m覺z zaman hi癟bir kabahatimiz yok ba覺rsak kullan覺r覺z. 1. G羹nde 羹癟 kere t覺k覺nma al覺kanl覺覺m覺z y羹z羹nden 2. G羹nde bir defa tuvalete gitme al覺kanl覺覺m覺z y羹z羹nden. Bunlar insansal eyler tabii ki olacak, ama tuvalete her gidiimizde an羹s nam-覺 dier kara delik ben buraday覺m der.

Yani sinirler 癟al覺t覺覺 i癟in tekrar aktif hale gelir diyorsunuz.

Evet. Dolay覺s覺yla oral-anal sinir hatlar覺 hepimizde bir al覺kanl覺k halinde kullan覺l覺r hale gelmitir. 1. G覺rtlak 2. Ba覺rsaklar覺n devaml覺 dolu olmas覺 3. G羹nde bir defa tuvalet ihtiyac覺m覺z. Bunlar yaam aac覺n覺n zorunlu olarak oral-anal sinirden, yani kirli sudan beslenmesine sebep olur. Onun i癟in bu enerji alfabeni A harfi kuyruk biliminde. Temiz su kayna覺na d繹nd羹rmek art覺 var. Bunu yapan dan覺anlar覺m覺n tamam覺nda deiim mucize deil. Bak覺lar bal覺yor deimeye, sesin t覺n覺s覺 deiiyor, sava癟覺 ba覺rsak sulh癟u hale geliyor.

Hocam burada yeme, i癟me disiplini 繹nemli deil mi?

Tabii, mesela alkol羹n yasakl覺覺na ben tamamen kat覺l覺yorum, 癟羹nk羹 alkol ba覺rsa覺 yakt覺覺 i癟in 繹n plana 癟覺kart覺l覺r. Nas覺l ki az覺n覺 yak覺yor, ba覺rsa覺 da yak覺yor. Art覺 癟ok t覺k覺nmay覺 da ben tamamen negatif kabul ediyorum. Hatta o konuda bir hadis hat覺rl覺yorum. Yine Elmal覺l覺dan 繹rendiim kadar覺yla. Allah imanlar覺 buz eder. Niye? Ba覺rsak 癟ok 繹nde, devaml覺 t覺k覺n覺yorsun kardeim.

Destekleyecek bir ey s繹yleyebilir miyim hocam? Bir g羹n peygamberimizin (s.a.v.) yan覺nda kafir birisi var, devaml覺 yemek yiyor. Daha sonra peygamberimize (s.a.v.) soruyorlar: Ya resulullah, yemek yemenin 繹l癟羹s羹 nedir? ok g羹zel bir yan覺t veriyor. M羹min bir mideye, kafir yedi mideye yer diyor.

ok g羹zel

Yemek yiyeceiz ya resulullah ne kadar, nas覺l yiyelim diye soruyorlar. S覺rt覺n覺z覺 dik tutacak kadar, birka癟 lokma yeter. Ama tam yemek istiyorsan覺z midenizi 羹癟e b繹l羹n. 癟te biri nefes, 羹癟te biri su, 羹癟te biri yemektir diye cevap veriyor.

imdi yine Elmal覺l覺dan 繹rnek vereyim. Benim bu konuda 癟ok bilgim yok. Ama Elmal覺l覺n覺n on ciltlik Kuran tefsirini 羹癟 kere hatim etmi bir doktorum. 襤slam ne? Slm k繹kenli. Slm ne? Bar覺癟覺l覺k, Allahtan bakas覺na tapmamak, doru mu? O halde Kuran literat羹r羹nde bunun d覺覺ndaki her ey yanl覺 anla覺lm覺t覺r. Mesela en tipik 繹rnek: Cahit, Cihat. Gayret etmek demek. Savamak demek deilken, m羹cahiti savaan adam olarak 癟evirmenin hi癟bir anlam覺 yoktur. Gayret eden adam. 襤kincisi, 癟ok 癟arp覺c覺 bunlar onun i癟in Elmal覺l覺dan 繹rendiime g繹re yine, kafirin bir tek anlam覺 var Arap癟a k繹kende. Kafir eittir popo demektir diyor. imdi 襤slam inanc覺na uymayan kiilere Kuran literat羹r羹 ne diyor? Kafir diyor. Kafirin anlam覺 ne; popo! O halde sen istediin kadar yukar覺ya hu 癟ek, abart覺l覺 ba覺rsak adam覺ysan ad覺n ne? Kafir. 襤ster bunu t覺k覺narak ifade et ister irk yaparak ister dedikodu yaparak ister ba覺rarak fark etmez. nce kuyruktaki doru yolu bulaca覺z. O da ne ile anlat覺l覺yor bildiin gibi o da 襤hdinas s覺ratal m羹stakim. Bu kadar d羹md羹z yol kuyrukta vard覺r, d覺ar覺da yoktur. nce kuyruk d羹zelecek. Kuyruun d羹zelmesinde alfabenin A harfini size yazd覺rd覺m. Seks art覺 yok.

羹nk羹 benim anlatt覺klar覺m覺n en kar覺t覺r覺lan yeri buras覺. Ben seksten bahsediyorum zannediyorlar, alakas覺 yok. Ben aac覺n doru beslenmesini anlat覺yorum. Alfabenin As覺 tabii anlayana. Bu bilgiler korkun癟 b羹y羹k bir diren癟le kar覺la覺r.

Niye b羹y羹k diren癟le kar覺la覺r?

羹nk羹, b羹y羹k bir 癟ounluumuz kuyruumuzun fark覺nda deilizdir. Beynin 55-60cmlik bir kuyruu olduunun bilincinde deilizdir. Hani ki ben t覺p d覺覺nda birisi olsam, her eyi bir kenara b覺rak覺r覺m, ya benim i癟imdeki ben nas覺l 癟al覺覺yor hemerim? nce oradan balar覺m. Matematik癟i de olsam, edebiyat癟覺 da olsam, bilgisayarc覺 da olsam 繹nce oradan balar覺m. Bana Allah nas覺l bir yap覺 vermi? Bunu bilmeyi doktorlara b覺rakmak ba覺rsakt覺r. 羹nk羹 o zaman onlara inanmak zorunda kal覺rs覺n覺z.

ok 繹nemli hocam bu s繹ylediiniz. Yani herkes kendi 癟ap覺nda kendi zekas覺 ve yetilerine g羹venerek kendini arat覺rmal覺d覺r diyorsunuz.

Size konulan tan覺lar覺 sorgulama hakk覺n覺z var, size yap覺lmas覺 istenen operasyonlar覺 sorgulama hakk覺n覺z var. Ama bu sorgulama hakk覺na ulaman覺z i癟in i癟inizdeki benin 癟al覺mas覺n覺 bilmeniz gerekiyor. Alfabenin A harfinden gene bir tanesi, bu konuda muhteem bir bilgisizlik var, 羹niversite mezunlar覺nda da var bu bilgisizlik. nce hepimizin eit olduu yap覺s覺 bilinecek.

imdi mesela ben Recep Tayyip Erdoanla eit miyim?

Evet. Kesin, hepimiz.

Asl覺nda bunu 襤slam覺n kendisi de s繹yler. Hocam, m羹lakat覺m覺z覺n sonuna geldik, neler s繹ylemek istersiniz?

Kurandan bir 繹rnek vererek s繹zlerimi tamamlayabilirim. Oradan 繹rnekler vermeyi seviyorum, 癟羹nk羹 癟ok muhteem bir kitap Kuran. Biz insanlar覺 yaratt覺k, d羹nyaya halife olarak g繹nderdik. Halife ne demek? Abart覺lan bir ey deil, kalfa demek. Kimseye ba kalfal覺k vermemi ki! renin diye g繹ndermi bizi. Eit g繹ndermi. al覺覺n. Ha birileri ba kalfal覺a soyunuyor yanl覺. Yani birisi gelip bana ya Nusret Kaya, ben senden b羹y羹羹m derse 癟ok affedersin ben ona diyorum ki: Sen sabahleyin kaka yapt覺n m覺? demiliim olmutur. Yani onu s繹yl羹yor, o da s繹yl羹yor. Ba覺rsa覺 olan bir insan 羹st羹nl羹k taslayamaz. Ba覺rsaa esir olan insan 羹st羹nl羹k taslar. Ve o zaman da en b羹y羹k iki g羹nah覺 kullan覺r. Bir: irk. Onlar覺 b覺rak覺n bana tap覺n覺n. 襤ki: Kibir. Paylaacaks覺n, arat覺racaks覺n. D羹nya bir laboratuvar. imdi din, dil, 覺rk, ekil, cinsiyet ne olursa olsun. Bir vatanda覺n laboratuvar tahlilinde ekeri 300 癟覺kt覺 bunun anlam覺 ne? eker hastas覺. Ayn覺 ekilde i癟imizdeki benin mutlak eit olduu bilgisindeki t羹m sapmalar hastal覺k bulgusudur. Sosyal hastal覺k. Sava. Bunu anlamak i癟in de yine Kurana m羹racaat ettiimiz zaman, Hz. 襤brahim bile M羹sl羹mand覺 dedii anda u 癟覺kar ortaya: Bu bir eitimdir, sade din deildir. Bar覺癟覺ll覺k eitiminin birinci art覺 budur. Eitlik bilgisi. 羹nk羹 繹b羹r t羹rl羹 ben 襤slam覺m sen H覺ristiyans覺n ben uyum, sen busun, ben beyaz覺m, sen zencisin, ben erkeim, sen kad覺ns覺n bitmez! Asla bitmez. Birinci bilgi budur. O da M羹sl羹mand覺 derken bunun 癟ok gerilerden gelen bir eitim olduu anlat覺l覺r. Bu eitimin de ad覺 budur. Bar覺癟覺ll覺k ve Allahtan baka kimseye tapmamak. Ne b羹y羹e, ne k羹癟羹e. Eer bunun tad覺n覺 癟覺kart覺rsan覺z muhteem g羹zel ve 繹zg羹r bir duygudur. Yerdeki hayat 癟ok g羹zel hale gelir. Niye: Bir tek komutan var. b羹r t羹rl羹 bir s羹r羹 komutan var.

Bize vakit ay覺r覺p deerli bilgiler paylat覺覺n覺z i癟in 癟ok teekk羹r ederiz.

Benim i癟inde g羹zel bir r繹portaj oldu, ben de size teekk羹r ederim. G羹le g羹le,