Nusretiyen R羹ya Analizi

* Do癟. Dr. Nusret Kaya'n覺n Gazete Kad覺k繹y'deki s繹yleisinden...

lkemizde kad覺nlar, kendilerini tan覺maya daha fazla 癟aba g繹steriyorlar. Erkeklerin 癟ounluu r羹ya g繹rmediini s繹yler. Bu, kesinlikle yanl覺t覺r. Her insan, her gece r羹ya g繹r羹r. Sorun r羹yalar覺n hat覺rlan覺p hat覺rlanmad覺覺d覺r. R羹yalar覺n覺z覺 hat覺rlamaya 繹zen g繹sterin.

a覺m覺z "iletiim 癟a覺" olarak adland覺r覺lsa da birbirimizle ger癟ek anlamda iletiim kurduumuz s繹ylenebilir mi? Kendimizi kar覺m覺zdakine ne 繹l癟羹de anlatabiliyoruz? Ne 繹l癟羹de onu anlayabiliyoruz? Asl覺nda sorulmas覺 gereken temel soru, kiilerin kendilerini ne 繹l癟羹de tan覺d覺klar覺 olmal覺. Kendimizin ne kadar覺n覺 biliyoruz. Bizi biz yapan beynimizin ne 繹l癟羹de fark覺nday覺z? Onun ne kadar覺n覺 tan覺yoruz?
-Do癟. Dr. Nusret Kaya, y覺llar覺n覺 insanlar覺n kendilerini, beyinlerini tan覺malar覺na adam覺, Kad覺k繹y'de ya覺yor olmaktan da son derece mutlu olan bir psikiyatrist.
-Size bavuranlar覺 "hastam" yerine "dan覺an覺m" olarak adland覺rman覺z覺n nedenini 繹renebilir miyiz?
Toplumumuz insan覺, psikiyatristlere bavurmaya yeni yeni al覺覺yor. Eskiden, biliyorsunuz, 'Ruh ve Sinir Hastal覺klar覺' tabelalar覺 asard覺 psikiyatristler. Bu insanlara 'hasta' olduunu batan kabul etmelerinin mesaj覺n覺 veriyordu. Bu mesaj, sorunu olan insanlar覺 bizlerden uzaklat覺r覺yordu. Son 10-15 y覺ld覺r, 'Psikiyatrist' tabelalar覺na al覺t覺rd覺k insanlar覺. Ben, bu y羹zden bana bavuran kiilere, 'hasta' yerine 'dan覺an' s繹zc羹羹n羹 kullanmay覺 tercih ediyorum. Bu s繹zc羹k; 'dan覺an'lar覺mla aramdaki ilikiyi daha s覺cak, daha yak覺n k覺l覺yor.

-Y覺llard覺r insan beyni 羹zerinde 癟al覺覺yorsunuz. Beynimiz hakk覺nda biraz bilgi verir misiniz?
-襤nsan beyni, hayvanlar覺n beyninden farkl覺d覺r. 襤nsan beynini iki ana b繹l羹me ay覺r覺yoruz. Alt ve 羹st beyin. st beyin(korteks) 1 milimetre kal覺nl覺覺nda bir kabuk gibi, beynin iki yar覺mk羹resini kaplar. Analiz, sentez yapt覺覺m覺z, konutuumuz, 繹rendiimiz, 繹rettiimiz h羹creler bu b繹lgededir. st beyin gelime farkl覺l覺klar覺ndan 繹t羹r羹, insanlar sadece 羹st beyinleri ile iletiim kurduunda birbirlerini anlayamalar. Tart覺malar, politikalar 羹st beyin taraf覺ndan yap覺l覺r. st beyin, t羹m beyin h羹crelerinin %28'ini kullan覺r. Oysa alt beyin %72 h羹cre kullan覺m覺 ile toplam 100 milyar h羹creye sahiptir ve beynimizin en 繹nemli b繹l羹m羹d羹r. Atalar覺m覺z覺n yakla覺k 4 milyon y覺l 繹ncesinden bu yana Ribon羹kleikasit(RNA) molek羹lleri ile bu ifrelerin kuaktan kuaa ta覺nd覺覺 Nobel Kimya d羹l羹 kazanan bilim insanlar覺nca 1988 y覺l覺nda ispatlanm覺t覺r. Duygular覺m覺z, doan覺n kanunlar覺 alt beyinde, insanlar覺n kanunlar覺 羹st beyinde ge癟erlidir.

-Bizler, alt beynimizi ne kadar tan覺yoruz?
-ok az. a覺m覺z koullar覺 bizi sadece 羹st beynimizle yaamaya zorluyor. Sahip olma, para kazanma h覺rs覺 belli 癟evreler taraf覺ndan k繹r羹kleniyor. T羹m bunlar sadece 羹st beynimizi kullanarak yaad覺覺m覺z覺n g繹stergeleridir. Alt beynimizi yeterince tan覺mad覺覺m覺zdan, ondaki sert tak覺nt覺lar覺 癟繹zemediimizden, 癟a覺m覺z insan覺; mutsuz, sorunlu, birbirleri ile ger癟ek anlamda sevgiyi yaayamayan insanlar olarak tarihe ge癟ecektir.
Alt beynimizi tan覺mam覺z a癟覺s覺ndan bir 繹rnek vermek istiyorum. K繹pekten korkmak 羹st beyin bilgisidir. Bir insan k繹pekle kar覺lat覺覺nda korku duyarsa beyin adrenalin hormonu salg覺lar. K繹pek, sald覺rganl覺k hormonu olan noradrenalin ile adrenalin aras覺ndaki fark覺 alg覺layamad覺覺ndan, kendisinden korku duyan kiinin kendisine sald覺raca覺n覺 zanneder ve o sald覺rmadan kendisi sald覺r覺r. Oysa alt beynin fark覺nda olan kii k繹pekten korku duymaz. Alt beyin t羹m canl覺lara sevecen duygular besler. Sald覺rganl覺k duygular覺, yerini sevecen duygulara b覺rak覺r. Bu duygularla dier insanlara yakla覺mda sert, kat覺, sevgisiz insanlar覺n yumuad覺覺n覺, sevecen bir yap覺ya kavutuunu g繹zlemliyoruz. Alt beynin fark覺na var覺lmas覺 toplumsal bar覺覺 getirecektir. Bu, alt beyin tak覺nt覺lar覺 sert olan kiileri yumuatacak, 羹st beynin de daha net kullan覺lmas覺n覺 salayacakt覺r. Alt ve 羹st beynin uyumlu kullan覺m覺 baar覺l覺rsa ileri tarihlerde savalar bitecek, insanlararas覺 癟at覺malar覺n yerini sevgi, hog繹r羹 ve ruhsal g羹zellikler alacakt覺r.

-T羹m beyin h羹crelerinin %72'sini kullanma yetisine sahip olduunu s繹ylediiniz alt beynimizi tan覺mak i癟in ne yapmak gerekiyor?
-Bat覺da r羹ya analizleri ve serbest 癟ar覺覺m y繹ntemleri ile, douda ise meditasyon y繹ntemleri ile alt beyin tan覺ma 癟al覺malar覺 yap覺l覺yor. R羹ya analizlerini, r羹ya yorumlar覺ndan ay覺rmak gerekir. Uyku s覺ras覺nda 羹st beyin devre d覺覺d覺r. R羹yalardaki semboller evrenseldir. R羹ya analizleri, bu alanda uzmanlam覺 psikiyatristler taraf覺ndan yap覺lmal覺d覺r. 襤nsan覺 tan覺ma a癟覺s覺ndan alt beyindeki bilgi birikimi ger癟ek bir hazinedir. Oradaki sert tak覺nt覺lar yumuat覺l覺rsa, 羹st beyin 癟al覺mas覺 da olumlu y繹nde etkilenir. 襤nsan daha yarat覺c覺, daha huzurlu, daha sevecen olur.

-Alt beyin tak覺nt覺lar覺m覺z nelerden kaynaklan覺yor?
-Bunun bir癟ok nedeni var. Bunlardan en 繹nemlisi iki ya覺ndan sonra 癟ocuklar覺n yak覺nlar覺 ile birlikte uyumas覺d覺r. 襤nsanda 羹st beyin iki ya覺ndan sonra gelimeye balar. st beyin gelime g繹stermeye balad覺ktan sonra yak覺nlarla birlikte uyumada, uyku esnas覺nda 羹st beyin devre d覺覺 kald覺覺ndan alt beyin uyku esnas覺ndaki bedensel temaslar覺 sex yapma olarak alg覺lar. Bu durum, 羹st beyinde a覺r su癟luluk duygular覺 ve kompleksler yarat覺r. Bu nedenle iki ya覺ndan sonra 癟ocuklar覺n yak覺nlar覺 ile birlikte uyumalar覺 kesin olarak yanl覺t覺r.
Dier 繹nemli bir alt beyin tak覺nt覺s覺na s覺k yap覺lan doumlar yol a癟maktad覺r. Her kad覺n ilk bebeini i癟g羹d羹sel olarak ister. Soyun devam覺 i癟g羹d羹s羹n羹 ona aktar覺r. Ancak birinci bebek meme emme aamas覺nda iken; yaanan ikinci gebelikte, anne alt beyni bu bebei reddeder. Bu reddedi, bebein alt beynine annenin alt beyni taraf覺ndan aktar覺l覺r. Olumsuz kay覺tlar aktar覺lan bu bebein, yetikin olduunda halen kurtulamad覺覺 sert tak覺nt覺lar覺 alt beyinde yaad覺覺na tan覺k oluyoruz. 'Sert tak覺nt覺' diye tabir ettiim, 'istenmeyen canl覺 olma' tak覺nt覺s覺d覺r. 癟羹nc羹 alt beyin tak覺nt覺s覺 ise erkekte s羹nnet olay覺d覺r. 襤ki ya覺ndan sonra uygulanan s羹nnette kastraksiyon korkusu (t羹mden yitirme) denilen 繹zel bir tak覺nt覺, alt beyinde sertleir. Bu kompleks, erkeklerde yetersizliklere neden olduundan; erkek, kad覺na sal覺kl覺 iliki yaatamaz. Sal覺kl覺 iliki gelitiremeyen kad覺n ise rahim g羹c羹ne sar覺larak yaar. Yani anal覺覺 tek deer olarak var eder yaam覺nda.

-Bunun sak覺ncas覺 nedir?
-Kad覺n beyninde orjin kod a癟覺lamad覺覺ndan bu alt beyinde sert tak覺nt覺ya neden olur. Bedenini kefedemeyen kad覺n ilikiden haz almaz. Bu y羹zden sadece anne olurlar. G繹sterdikleri sadece 'anne' davran覺lar覺yla elerini ve erkek 癟ocuklar覺n覺 癟ocuk alt beyinli k覺larlar. Yani 'anne' gereksinimini bir t羹rl羹 羹zerinden atamayan bir s羹r羹 erkek yarat覺r y羹r羹yen rahimler. Ben bu kad覺nlara 'y羹r羹yen rahimler' diyorum. 羹nk羹 sadece 'ana' olarak d羹羹nen, davranan kad覺nlar rahim etkisi alt覺na ald覺klar覺 elerinin ve erkek 癟ocuklar覺n覺n fark覺ndan olmadan bireylemelerine engel olurlar. Rahim kaynakl覺 yaayan kad覺nlar, her zaman korku i癟inde yaarlar. 17 Austos depreminden sonra 羹cretsiz terapiler balatt覺m. Bu terapilerin 癟ounda kad覺nlar, 'Doktor Bey, ben kendim i癟in korkmuyorum. Bana birey olursa 癟ocuklar覺m ne olur diye d羹羹n羹yorum.' diyerek korku ve g羹vensizliklerini dile getiriyorlar. Bu korku ve g羹vensizliklerin 癟ou, bireyselleememelerinden kaynaklanmaktad覺r.

-襤ki y覺l 繹nce 繹zel bir televizyon kanal覺nda yay覺nlanan 'Evrenin Dili' program覺nda milyonlarca izleyiciye ulamaya 癟al覺t覺n覺z. Faks ile binlerce r羹ya analizi yapt覺n覺z. Bu program覺n yay覺ndan kald覺r覺lmas覺 羹zerine izleyenlerinizden tepki ald覺n覺z m覺?
-Elbette. Bu konuda hala tepki faxlar覺 al覺yorum. Ne yaz覺k ki, 羹lkemizde r羹ya analizi yapan 癟ok az psikiyatrist var. Ben bu anlamda kendimi 'Don Kiot' gibi hissediyorum. Ancak ben bunca y覺ll覺k 羹st beyin bilgilerimle, alt beyin sezgilerimi birletirdiimde kendimde bireysel ego yerine sosyal egonun ortaya 癟覺kt覺覺n覺 farkeden bir psikiyatrist olarak, Amerika'da yaamak ve 癟al覺mak yerine 羹lkemde olmay覺 tercih ettim.

-Tekrar r羹yalara d繹nmek istiyorum. Yedi binden fazla r羹ya analizi yapt覺n覺z. Size r羹yalar覺n覺 iletenlerin 癟ounluunu kad覺nlar m覺, erkekler mi oluturuyor?
-Kad覺nlar... Kad覺nlar, kendilerini tan覺maya daha fazla 癟aba harc覺yorlar. 襤zlenimim bu. Erkeklerin b羹y羹k bir k覺sm覺 r羹ya g繹rmediini s繹yler. Bu kesinlikle yanl覺t覺r. Her insan her gece r羹ya g繹r羹r. Sorun, r羹yalar覺n hat覺rlan覺p hat覺rlanmad覺覺d覺r. R羹yalar覺n覺z覺 hat覺rlamaya 繹zen g繹sterirseniz hat覺rlarsan覺z. 襤nsanlar覺m覺z覺, r羹yalar覺n覺 yazmaya davet ediyorum. Alt beyinlerini tan覺malar覺 i癟in bu 繹nemli bir 癟abad覺r.

-Savunduunuz Psikoestetik felsefe neyi ama癟l覺yor?
-Psikoestetik felsefe alt beynin fark覺na varmas覺 ile balar. Duygular覺m覺z覺n kayna覺 alt beyindedir. Bu y羹zden 羹st beyinde sevmek isteriz, sevemeyiz. K覺zmak isteriz, k覺zamay覺z. K覺zmamak isteriz, k覺zar覺z. 羹nk羹 alt beyin 羹st beyne galip gelir 癟ou kez. 襤te psikoestetik felsefe bizlere alt ve 羹st beynimizin uyumlu birlikteliini kurmam覺z覺, kendimizi tan覺mam覺z覺, kendimizi tan覺rken insanlarla doru, sevgiye dayal覺 iletiim kurmam覺z覺 salar. Bu nedenle herkesi psikoestetik felsefeyi 繹renmeye 癟a覺r覺yorum. 襤nan覺yorum ki, g羹n羹m羹zde yaanan kavgalar, 癟at覺malar, savalar, ter繹r, 覺rk癟覺l覺k, sahtekarl覺k, hog繹r羹s羹zl羹k alt beyinde birbirimizi bulduumuzda ve birbirimizi sevgi ile kucaklad覺覺m覺zda sona erecek. 襤nsanl覺覺n bu barbar 癟a覺 ne kadar s羹rer, bunu bilmiyorum. Ama bir g羹n bar覺 r羹zgarlar覺 esecek gezegenimizde. Kad覺n覺n erkei, erkein kad覺n覺 daha iyi anlayaca覺, ger癟ekten b羹t羹nleecekleri g羹nler gelecek. Buna inanmasam t羹m bu 癟abalar da anlams覺z olurdu. Psikoestetik felsefe sayesinde insanlar覺n sevgi yuma覺 oluturacaklar覺na inanc覺m tamd覺r. Bu, insan覺n kendini evrenin bir par癟as覺 hissetmesi aamas覺d覺r.嚜