PVT Makalesi

Akam Gazetesi - BRUNCH eki / 4 ubat 2007, Pazar

Ya "kutsal k璽se'yle biten seks ya da g羹nde 1 saat spor
"Psikolojik Vir羹s Temizleme" adl覺 yeni bir kitap yazan Psikiyatr Nusret Kaya, r羹ya analiziyle psikolojik vir羹sleri tespit etmenin metotlar覺n覺 繹retecek. R羹ya analizleriyle 羹nl羹 Psikiyatr Nusret Kaya, "P.V.T." yani "Psikolojik Vir羹s Temizleme" adl覺 yeni kitab覺n覺 yak覺n zamanda yay覺nlamaya haz覺rlan覺yor. Bu son kitab覺nda nevrotik, kavgac覺 ve bunal覺ml覺 kiilik yap覺s覺na sebep olan psikolojik vir羹slerin r羹ya analiziyle nas覺l tespit edileceini 繹retmeyi ama癟l覺yor Kaya. Anlatt覺覺na g繹re ana rahminden itibaren uuralt覺m覺za bulamaya balayan psikolojik vir羹sler, yaln覺zca r羹yalarda ve simgeler halinde kar覺m覺za 癟覺k覺yor. Ancak biz simge dilini bilmediimiz i癟in bu t羹r r羹yalar覺 manas覺z buluyoruz. ou cinsel sorunlardan kaynaklanan bu vir羹slerden kurtulman覺n ilk ad覺m覺n覺n "kutsal k璽se"nin kefedilmesi olduunu s繹yl羹yor Kaya. Kutsal k璽seyle kad覺n覺n vajinas覺n覺 kastediyor... Bug羹ne kadar yaz覺l覺 ve s繹zl羹 olarak binlerce r羹ya analizi yapan Psikiyatr Nusret Kaya, anlamland覺ramad覺覺m覺z ve bize sa癟ma sapan gelen r羹yalar覺n asl覺nda bilin癟alt覺n覺n d覺a vurumu olduunu s繹yl羹yor.

Yeni kitab覺n覺z覺n ad覺 ni癟in P.V.T.?
P.V.T., "Psikolojik Vir羹s Temizleme" anlam覺na geliyor. Bu kitab覺mda r羹ya analiziyle vir羹slerin nas覺l temizleneceinin metodunu veriyorum. Yorum ve tefsirden farkl覺 olarak gelimi 羹lkelerde pek 癟ok psikiyatr覺n uygulad覺覺 bir metot bu. R羹yalar覺n覺z youn bir simge dili kullanarak i癟inizdeki vir羹sleri d覺ar覺ya terc羹me ediyor. Analiz s覺ras覺nda neden-sonu癟 ilikisi kurarak analitik d羹羹nceyi 繹reniyorsunuz. Vir羹slerden ar覺n覺nca 羹st ve alt beyninizi bar覺t覺r覺yorsunuz.

Biz nas覺l analiz edeceiz r羹yalar覺m覺z覺?
Realiteden kopuk her sahnede simge dilinin 癟al覺t覺覺n覺 bilmeniz gerekir 繹nce. R羹yan覺z覺 yaz覺p beynin hangi katman覺ndan geliyor bak覺yoruz. Unutanlar i癟in bau癟lar覺na kalem-k璽覺t koyup kahvalt覺dan 繹nce r羹yalar覺n覺 yazmalar覺n覺 繹neririm. G羹nl羹k yaanan olaylar覺n etkisiyle g繹r羹lm羹 r羹yalar覺n herhangi bir analiz deeri yoktur. Birtak覺m r羹yalar yabanc覺, semboll羹, sa癟ma sapand覺r ve ite tam da bunlar uuralt覺 r羹yalar覺d覺r. Nadiren baz覺lar覺m覺zda 癟ok daha derinlerden r羹yalar gelir. evre bizim 癟evremiz deil, eskidir, alt beyin r羹yalar覺d覺r bunlar. Yeni kitab覺mda bunlar覺n nas覺l analiz edileceini anlat覺yorum.

Peki, psikolojik vir羹s ne demek?
Tak覺nt覺 yerine kullan覺yorum bu kavram覺. 羹nk羹 birincisi vir羹s sirayet ediyor, ikincisi diren癟li. ok vir羹sl羹 bir adamla masumane bir i癟ki sofras覺na oturun, onun vir羹slerini kapars覺n覺z. Bu durumunuzu da alkolden san覺rs覺n覺z. Ayn覺 癟al覺ma ortam覺nda bir tanesi korkun癟 nevrotik, kuyruu iyice bozuk olsun. Ba覺r覺yor, 癟a覺r覺yor, bir s羹re sonra size de sirayet eder. Vir羹sler endieli ve y羹zeysel d羹羹nceli yapar insan覺. Kii kendiyle bar覺覺k olmaz. Ama neden bu haldeyiz diye sormaz! Kendine g羹vensiz kad覺nlar覺n yetitirdii 癟ocuklar vir羹sl羹 olduu i癟in onlar da kendine g羹vensiz olur.

Ne zaman bal覺yoruz vir羹s kapmaya?
Bebeklikte an羹s羹n a覺r覺 kurcalanmas覺 kad覺n-erkek neredeyse herkesin r羹yalar覺nda ortaya 癟覺k覺yor. Bir ey anlamaz zann覺yla bebei t羹p gibi yap覺yoruz; az覺ndan bir eyler t覺k覺t覺r覺yoruz, poposunu zeytinyal覺 癟ubukla temizlemeye 癟al覺覺yoruz. Bebeklik d繹neminde anal uyar覺 fazla ise insan覺n 癟enesine vuruyor; k羹f羹rler, kahkahalar, dedikodular... Az 繹nce i yerinde ba覺ran insan tipi i癟in "kuyruu bozuk" dediniz. Ne demek bu? Nevrotik! Ne dediimi anlaman覺z i癟in beyin ve onun kuyruu olan omurilik yap覺s覺n覺 iyi 繹renmeniz gerekir. Eski S羹mer 癟ivi tabletleri omurilie yaam aac覺 demi; 癟羹nk羹 t羹m bedenimize dal veriyor. Aa癟 nereden besleniyor, k繹kten deil mi? 襤nsan覺n k繹k羹 de, omuriliin en alt覺, yani insan覺n bacak aras覺d覺r. Bir kad覺n覺n k繹kten beslendii organlar; vajina, klitoris, an羹s, mesane ve rahimdir. Ancak bunlardan sadece bir tanesi temiz su kayna覺, o da vajina. Onun i癟in vajinan覺n eski mitoslardaki ad覺 kutsal k璽se.

Kutsal k璽seyle psikolojik vir羹slerin ilgisi ne?
Omuriliin kutsal k璽seden beslenmesi i癟in kad覺n覺n vajinal orgazm覺 yaamas覺 gerekiyor. Aksi halde omurilikteki vajinal sinir 癟al覺m覺yor. Beyin bilmedii bir siniri yok say覺yor. O zaman da beyin dii olmuyor, yani kad覺n ger癟ek bir kad覺n olmuyor. Kad覺n uuralt覺nda 癟ocuk kalmaya devam ediyor. Doum yapt覺ktan sonra bu kez rahim enerjisini kullan覺yor. Bir bak覺yorsunuz toplumda m羹thi bir rahim enerjisi var. Dourduklar覺 erkekleri de b羹y羹tm羹yorlar.

Hastalar覺n覺za klitoris orgazm覺n覺 bu nedenle mi yasakl覺yorsunuz?
Klitoris erkek organ覺n覺n minyat羹r羹, kad覺n bunu kulland覺覺nda erkeksileiyor. Sonra toplumda "Erkek gibi kad覺n" laflar覺 geziniyor. Neden erkek gibi olsun! Kad覺n klitoris kullan覺nca erkek de kendisine ihtiya癟 duyulmad覺覺n覺 hissediyor.

Erkek her hal羹karda orgazm oluyor ama...
Hay覺r efendim, alakas覺 yok! Bu sistem kad覺n ve erkekte eit. Kad覺n覺n kendisine ihtiya癟 duymad覺覺n覺 hisseden erkekte en iyi ihtimalle y羹zde 60 oran覺nda 癟al覺覺r penis siniri. Bu adam覺 gay yapmaz ama 癟ocuk alt beyinli ve problemli yapar. Kad覺n yoksa, erkek de yoktur yani. Bu bilgilere sahip olan adamlara 繹yle diyorum: "Git kardeim, kar覺na kutsal k璽seyi 繹ret. retmezsen senin can覺na okur."

Ne yapmak gerekiyor vir羹slerden temizlenmek i癟in?
Ya kutsal k璽seyle biten seks ya da g羹nde bir saat terletici spor. Her ikisi de kuyruktaki (omurilik) negatif enerjileri n繹tralize ediyor. Bunu d羹羹nce asla yapamaz. 羹nk羹 bu sistem hareketten anlar. Ya doru seks ya da hareket. 襤kisini de mi yapm覺yorsun, bu bozuk kuyruk enerjisi zamanla beyni bozar. Pek 癟ok psikiyatrik hastal覺覺n temeli budur. 羹nk羹 vaktiyle kapt覺覺n覺z vir羹slerden kurtulamam覺s覺n覺zd覺r.