Dinle '癟ocuk adam'!

D羹nyadaki t羹m olumsuzluklar insan beyninden kaynaklan覺r. Beyniyle iliki kuramayan erkekler '癟ocuk', kad覺nlar da 'anne' gibi d羹羹n羹r. Beynimiz ikiye ayr覺l覺yor, 羹st beyin ve alt beyin. st beynin t覺ptaki kar覺l覺覺 korteks, bir milimetre kal覺nl覺覺nda bir kabuk gibi iki beyin yar覺mk羹resini kaplar. Beynin girinti ve 癟覺k覺nt覺s覺 癟ok fazla olduu i癟in a癟覺ld覺覺 zaman bir bu癟uk metrekarelik bir yer kaplar. Satran癟, bri癟 oynad覺覺m覺z, konutuumuz, analiz, sentez yapt覺覺m覺z, d覺 d羹nyay覺 alg覺lad覺覺m覺z h羹crelerdir bunlar. Yani IQ'n羹n 繹l癟ebildii, bilgisayarlar覺n taklit edebildii h羹creler. Bunun beyinde kaplad覺覺 alan y羹zde 28'dir. 襤nsanlarda 羹st beyin gelime farkl覺l覺klar覺ndan dolay覺 ayn覺 y羹zler gibi birbirine benzemez. Bu farkl覺l覺k sonucunda insanlar ger癟ekte birbirini anlamaz duruma gelir. st beyinler farkl覺 olduu i癟in kimse meram覺n覺 kar覺s覺ndakine tam anlatamaz. Tart覺覺rs覺n ya da politika yapars覺n. Hele de biraz okuyup yazd覺ysa hereyi en iyi kendi bilir san覺r insan. Ama buzulun alt覺 daha b羹y羹k. Buzulun alt覺nda alt beyin var. RNA molek羹l羹 yoluyla atalar覺m覺zdan gelen bilgi ifrelerini depoluyor. Bu, Nobel Kimya d羹l羹 kazanan bilim adamlar覺nca 1988 y覺l覺nda ispatland覺. Alt beyin ayr覺ca b羹t羹n organlar覺m覺z覺n orkestra efidir. Nefes al覺p verme, tansiyon, kalp at覺覺, sindirim siteminin 癟al覺mas覺 ve t羹m sistem alt beynin refleksif denetimi alt覺ndad覺r. Bir de duygular覺m覺z ve i癟g羹d羹lerimiz alt beyindedir. Duygusal zeka denilen EQ, IQ'den 羹st羹nd羹r. Bunun i癟indir ki, duygular覺n zincirleri k覺r覺lamaz derler. Duygular覺m覺zla hareket ediyoruz 癟羹nk羹 y羹zde 28'lik korteks(羹st beyin) h羹creleri hi癟bir zaman y羹zde 72'lik alt beyin h羹creleriyle baa 癟覺kamaz. Duygular覺m覺zla baa 癟覺kabilseydik, kimse depresyona girmez, hayat覺n覺 perian etmez, kimse nevroz olmaz, kimse psikoz olmazd覺. Biz doktorlar覺n da ii 癟ok kolay olurdu. 襤ki kere 羹st beyinsel nutuk atard覺k herkes iyileirdi. Alt beyin ve 羹st beyin aras覺nda sembolik bir tabaka daha vard覺r. Bu tabakaya klasik 'Freud ekol羹' uuralt覺 der. Benim kavramlar覺ma g繹re bu 'ilkel libido seviyesi'dir. Bu tabakan覺n tamam覺nda seks羹el i癟erikli tak覺nt覺lar覺m覺z vard覺r. st beyin gelimi dahi olsa, bu tabakada tak覺nt覺lar varsa alt beyinle hi癟 temas etmeden yaar ve 繹l羹rs羹n. Ve maalesef insanlar覺n y羹zde 99'u bu durumda. Tak覺nt覺lar y羹z羹nden alt beyin a癟覺l覺m yapamaz. 襤lkel libido seviyesindeki seks羹el i癟erikli tak覺nt覺lara toslar geri d繹ner. Koca bir hazineyi kaybedip yaar gider insan. Toplumumuza bakt覺覺m覺zda kad覺nlar覺m覺z覺n, gen癟 k覺zl覺k d繹nemlerini klitoris, olgunluk d繹nemlerinde rahim g羹c羹n羹 kulland覺klar覺n覺 g繹r羹yoruz. Ger癟ek anlamda vajinal orgazm覺 繹renmedikleri i癟in, vajina kodu a癟覺l覺p beyne yerlemez. Alt beyinde doan覺n kanunlar覺, 羹st beyinde insan覺n kanunlar覺 ge癟erlidir. st beyni gelimi birtak覺m 羹lkelerin pornografik tuzaklar覺yla sekste 癟ok 繹nemli ana kaideler unutulmutur. Eski in felsefelerinde devaml覺 羹zerinde durulan bir alt beyinsel denge vard覺r: Art覺 eksi dengesi. Erkek 癟覺k覺nt覺dan, kad覺n girintiden haz alacak. Bat覺'n覺n pornografik seks tuzaklar覺 y羹z羹nden kad覺n覺 klitorisiyle uyararak orgazma ulat覺rmak, erkeklerin de iine geliyor. Erkeklerin boalmay覺 kontrol alt覺na almay覺 繹renmeleri gerekiyor. Bunu yapmad覺覺m覺z zaman kad覺n, k覺zl覺ktan anal覺a ge癟er. O zaman ilkel libido seviyesinde kad覺nlar覺n y羹zde doksan覺 rahimdir diyebiliriz. Vajinay覺 kefetmeyen kad覺n sevimekten haz almaz. Bu y羹zden kad覺nlar anne, erkekler 癟ocuk alt beyinli olur. Kibele'nin 繹yk羹s羹: Bu Anadolu insanlar覺nda alt beyinsel olarak hala b羹t羹n ger癟ek癟ilii ile yaan覺yor. Anadolu topraklar覺nda Lidya, Frigya d繹nemlerinde ana krali癟eler vard覺. Bu rahim hakimiyeti be bin y覺l kadar s羹rm羹. Arkeolojik verilerde koca memeli, koca kal癟al覺 Kibele heykelcikleri 癟覺kar. O zamanki insanlar mikroskop kefedilmedii i癟in erkein d繹lleyici rol羹n羹 bilmiyordu. O zamanki insanlara g繹re durup dururken kad覺n覺n karn覺 iiyor ve bir 癟ocuk 癟覺k覺yor. B繹ylece kad覺n覺 yaradan sanm覺lar. imdi Anadolu'da kad覺nlara bak覺n, 癟ounluk Kibele heykelcii eklindedir. Erkeklerde ise genetik bilgi ifreleri ve rahim etkisi oluyor... ok eski zamanlara gittiimizde maara d繹neminde, zaten alt beyinde rahim etkisi y羹ksek. Alt ve 羹st beyin tamamen 癟ocuk. Denetleyici bir 羹st beyin yok. alt beyin noradrenalin denilen bir sald覺rganl覺k maddesi salg覺lar. Sald覺r, par癟ala, ye. Korteksi gelimi erkeklerin a覺r覺 kalp hastas覺 olma nedenleri de budur. st beyin okuyup yazmam覺, ilkokuldan sonra sonra kitap kapa覺 a癟mam覺 羹st ve alt beyinler 癟ocuk kalm覺. at覺ma yok ama ilkellik var. Bunlar alt beyin noradrenalin salg覺lad覺覺 zaman sald覺r覺r, par癟alar, yer. '襤癟inizdeki 癟ocuu sevmeyin, b羹y羹t羹n' "R羹yalar ilkel libido seviyesi ve alt beyindeki tak覺nt覺lar覺n sembolik bir hayk覺r覺覺 olarak d羹羹n羹lebilir. Alt beyin ancak r羹yalarla 羹st beyne mesaj vermeye 癟al覺覺r. Konu burada pek 繹nemsenmiyor ama ABD'de psikiyatrlar覺n 癟ounluu tedavi ama癟l覺 r羹ya analizi konusunda uzmanlam覺. Bu r羹ya yorumu, tabiri, tefsirinden 癟ok farkl覺d覺r. Bunun i癟in 繹zel eitim gerekir. R羹yalardaki sembolleri bilmek gerekir. rnein, rahim etkisi r羹yaya, dolap, gemi eklinde g繹r羹lebilir. R羹yay覺 kendin 癟繹zemezsin. st beyin r羹yalar覺 da vard覺r ama bunlar覺n analiz deeri yoktur. Ger癟ekte birine k覺zar, r羹yanda onu d繹versin, para kaybedersin, r羹yanda bulursun. 襤lkel libido seviyesi r羹yalar覺 vard覺r, tamam覺 seks羹el semboller ta覺r, analiz deeri y羹ksektir. Bu r羹yalar 癟ounluu tekil eder. Diyelim ilkel libidoda sert tak覺nt覺lar yok, o zaman bazen alt beyin r羹yalar覺 ortaya 癟覺kar. ounluk bunlar覺 mistik yada kabus kabul eder. Alt beyinle iliki kurmak i癟in g繹r羹len t羹m r羹yalar覺 羹癟 be ay kadar yazmak gerekir. 羹nk羹 羹st beyin yazar, alt beyin r羹yay覺 g繹r羹r. Terc羹me edilmi olur. Alt beynin genetik bilgi ifreleri y羹z羹nden, bazen r羹yalarda ger癟ek yaamda hi癟 g繹r羹lmedik insanlar ve tuhaf yerlerle kar覺la覺l覺r. Bunlar atalar覺m覺zla ilgilidir. RNA'lar nedeniyle atalar覺m覺z覺n korteks bilgileri alt beyne ge癟er. 襤癟inizdeki 癟ocuu sevmeyin, i癟inizdeki 癟ocuu b羹y羹t羹n. O 癟ocuk kal覺p noradrenalin salg覺lamas覺n. O zaman hem kendimize hem bakalar覺na zarar覺m覺z olmaz."