Nusretiyen Felsefe'de Kavramlar


NUSRET襤YEN FELSEFE

Psikiyatrist Do癟. Dr. Nusret Kaya'n覺n ESAS CANLI eklinde tabir ettii beyin ve kuyruunun (yani beyin ve omuriliin) dil, din, renk, 覺rk, cinsiyet fark覺 olmamas覺 nedeniyle evrensel ve mutlak eit oluunu ifade eder.

G繹vdede bir yara a癟覺l覺r, kesik olursa bu beynin emriyle onar覺labilir, oysa omurilik h羹crelerini yenileyemez. Beyin nakli yap覺lamamas覺n覺n nedeni de budur, nakil i癟in omurilikle birlikte 癟覺kar覺lmas覺 gerekir. T羹m bu nedenlerle ESAS CANLI, beyin ve omuriliktir, yani beyin ve onun kuyruudur. KADINLA ERKE襤N 襤TEK襤 YAPIDA MUTLAK E襤T olduu bilgisi ekteki ekil incelenerek de g繹r羹lebilir.

Bu nedenle beyin ve kuyruunun (omuriliin) yani i癟teki benin ald覺覺 kay覺tlar覺 Nusretiyen R羹ya Analizi ile tespit ederek psikolojik vir羹slerden kurtulmak, sal覺kl覺, dengeli, huzurlu ve bar覺癟覺l bireyler olabilmek NUSRET襤YEN FELSEFE'nin temelidir.


NUSRET襤YEN RYA ANAL襤Z襤


R羹ya analizi,  alt beyin sisteminin ana rahminden itibaren ald覺覺 negatif kay覺tlar覺  (nam-覺 dier psikolojik vir羹sleri) alt beynin sembol ve 癟ar覺覺m diliyle 癟繹z羹mleyerek fark覺ndal覺覺n覺 art覺ran y繹ntemdir.
 
R羹ya analizi ile alt beyindeki sert tak覺nt覺lar yumuat覺ld覺覺nda, insan i癟teki benle ve bakalar覺yla bar覺覺k, dengeli, yarat覺c覺, sal覺kl覺, huzurlu ve sevecen  bir birey olur.

Nusretiyen R羹ya Analizinde, her sabah uyan覺r uyanmaz, a癟 karn覺na el yaz覺s覺yla yaz覺lan r羹yalar Kuyruk Bilimine g繹re analiz edilerek, alt beynin anlatmak istedii psikolojik vir羹slerin terc羹mesi yap覺l覺r. st beyin ve alt beyin iletiimi kurularak psikolojik vir羹sler fark edilir, 癟at覺malar覺n ve tak覺nt覺lar覺n yumuamas覺 salan覺r.

Nusretiyen R羹ya Analizi yorum, tabir, tefsir deildir; bilimsel bir metottur.

Bilimden uzakla覺p bat覺la, r羹ya analizi yerine fal, tabir, tefsir, yoruma  inan覺ld覺覺nda 羹st beyin sislenir, i癟teki buhar kazan覺n覺n (yani bast覺r覺lan duygular覺n) bas覺nc覺 giderek artar ve sonunda organik veya psikolojik bir rahats覺zl覺k ortaya 癟覺kar.

Alt beyin 癟ocuk kal覺r,  b羹y羹yemez, bakalar覺 taraf覺ndan y繹nlendirilebilir, (Murphy'nin 'Kaz ise kaz覺kla' kural覺nca) kand覺r覺labilir, denge ve uyumu yakalayamam覺 mutsuz bir birey haline gelinir. 襤癟teki benle kavgal覺  bireylerden oluan toplum da ilerleyemez, savalar bitmez.


EVRENSEL E襤T KUYRUKLU CANLI


Evrensel Eit Kuyruklu Canl覺, her insan覺n anatomik yap覺s覺nda ayn覺 olan beyin ve uzant覺s覺 omuriliidir. T覺pta Merkezi Sinir Sistemi olarak ge癟er. Herkeste ayn覺 olduundan ve dil, din, renk, 覺rk, cinsiyet fark覺 olmad覺覺ndan dolay覺 evrensel ve mutlak eittir. Beynin ayr覺l(a)maz devam覺, uzant覺s覺 olan omurilik nedeniyle kuyruk eklinde ifade edilmitir. Bir aa癟 gibi t羹m organlara yaam dal覺 verir. 襤癟imizdeki bendir, esas canl覺d覺r.

襤癟imizdeki benin resmi:

KUYRUK B襤L襤M

Kuyruk Bilim, Evrensel Eit Kuyruklu Canl覺n覺n (beyin ve omuriliin) h羹cre kay覺tlar覺ndaki bilgilerin dilini anlamaya ve anlatmaya 癟al覺an bilimdir.


ST BEY襤N VE ALT BEY襤N

st beyin; beynin, her iki yar覺m k羹resini de kapsayan, bir milimetre kal覺nl覺覺nda, girintili-癟覺k覺nt覺l覺, kabuk g繹r羹n羹ml羹, gri h羹crelerden oluan b繹l羹m羹d羹r. Kapasitesi y羹zde 28dir. T覺p literat羹r羹ndeki ad覺 kortekstir. Beyni bir buz da覺na (iceberg) benzetecek olursak, buzulun g繹r羹nen k覺sm覺d覺r. Yakla覺k iki ya覺ndan sonra gelimeye balar. Bu b繹l羹m ile y羹r羹me, konuma, okuma, yazma, felsefe yapma, para kazanma gibi 繹renme, hat覺rlama, d羹羹nme eklindeki bilin癟li davran覺lar kontrol edilir. st beyin herkeste farkl覺 farkl覺d覺r.
Alt beyin ise buzulun g繹r羹nmeyen, suyun alt覺ndaki y羹zde 72lik k覺sm覺d覺r. Duygular覺n ve i癟g羹d羹lerin kayna覺d覺r. Otonom sinir sistemini reg羹le eder. RNA yoluyla atalardan gelen bilgi ifrelerini depolar. Sezgisel iletiim ve g羹癟ler alt beyinle balant覺l覺d覺r. Klasik psikoloji ekollerinde bilin癟alt覺/bilin癟d覺覺 olarak ge癟er.


PS襤KOLOJ襤K V襤RSLER

Evrensel Eit Kuyruklu Canl覺n覺n ana rahminden itibaren; 羹st beynin olumad覺覺, 癟al覺mad覺覺, devre d覺覺 ya da sisli olduu d繹nemlerde ald覺覺, r羹yalarda hat覺rlanabilen negatif kay覺tlard覺r. Sirayet edici ve diren癟li olduklar覺 i癟in vir羹s olarak adland覺r覺lm覺t覺r. Fark edilmedikleri takdirde fiziksel ve psikolojik rahats覺zl覺klara yol a癟arak, kiinin yaam kalitesini d羹羹r羹r.


PS襤KOESTET襤K FELSEFE

eklin 繹tesindeki, eklin gizledii g羹zellie bakarak, bizlere alt ve 羹st beynimizin uyumlu birlikteliini kurmam覺z覺, kendimizi tan覺mam覺z覺, kendimizi tan覺rken insanlarla doru, sevgiye dayal覺 iletiim kurmam覺z覺 salamay覺 ama癟layan bak覺 a癟覺s覺d覺r.