Beynin Yap覺s覺

* Do癟. Dr. Nusret Kaya'n覺n Tempo'daki s繹yleisinden...

襤nsan覺n karakutusu kefediliyor

Psikiyatrinin yeni y覺ld覺z覺 'beynin yap覺s覺'. Bu karma覺k yap覺n覺n s覺rlar覺 kimi ba覺ml覺l覺klar覺n ve sorunlar覺n kayna覺n覺 ortaya 癟覺kar覺yor, sapmalar覺n tedavisinde yeni ufuklar a癟覺yor.

a覺m覺z覺n bir numaral覺 sorunu, her g羹n binlerce insan覺n kar覺 kar覺ya kald覺覺 ruhsal 癟繹k羹nt羹ler. Giderek i癟inden 癟覺k覺lmaz bir hal alan bu gizemli konuda uzmanlar yeni a癟覺l覺mlara y繹neliyorlar. Psikiyatrinin geldii son noktada art覺k terapilerden ve ila癟lardan daha 繹nemli bir nokta ele al覺nmaya baland覺, "beynin yap覺s覺". T覺pk覺 bir karakutu gibi 癟al覺an, kay覺tlar ta覺yan beynin, daha dorusu "alt beynin" 癟繹z羹mlenmesi ve sonu癟ta gizli noktalar覺n a癟覺a 癟覺kar覺lmas覺 m羹mk羹n m羹? Psikiyatrist Do癟. Dr. Nusret Kaya bunun m羹mk羹n olduunu s繹yl羹yor. R羹yalar覺n analiziyle, bu karakutunun kay覺tlar覺na yakla覺labileceine, bireylerin fark覺na varabileceimize dikkat 癟eken Kaya, Tempo'ya psikiyatrinin yeni ilgi alanlar覺n覺 ve r羹ya analizlerinin basit y繹ntemlerini anlatt覺.

Tempo: Beynin yap覺s覺 psikiyatriyi neden ilgilendiriyor?
Do癟. Dr. Nusret Kaya: Beyni, 羹st beyin yani t覺ptaki ismiyle korteks ve alt beyin olarak b繹l羹mlendirmemiz, bir癟ok t覺bbi terime boulmamak ve kolay anla覺labilmesi a癟覺s覺ndan en doru tan覺mlama olacakt覺r. Bir de bu ikisinin aras覺nda benim ilkel libido seviyesi diye tan覺mlad覺覺m tabaka mevcut. Korteks bir milimetre kal覺nl覺覺nda, bir kabuk gibi iki beyin yar覺mk羹resini kaplar. Biz bu korteks k覺sm覺yla okuruz, d羹羹n羹r羹z, felsefe yapar覺z, para kazan覺r覺z. Bu k覺s覺m IQ'nun 繹l癟羹ld羹羹 ve beyin h羹crelerinin %28'lik bir k覺sm覺n覺n kullan覺ld覺覺 yerdir. 襤lkel libido seviyesi i癟in "Klasik Freud Ekol羹" uuralt覺 der. Bu tabakan覺n tamam覺nda seks羹el i癟erikli tak覺nt覺lar覺m覺z vard覺r. st beyin yani korteks gelimi dahi olsa bu tabakada tak覺nt覺lar varsa insan alt beynin zenginliklerine ulaamadan yaar, 癟羹nk羹 bu tabakaya toslar. Alt beyin ise t羹m duygular覺m覺z覺n ve i癟g羹d羹lerimizin kayna覺d覺r,
- refleksif olarak i癟 organlar覺m覺z覺 癟al覺t覺r覺r
- RNA yoluyla atalar覺m覺zdan gelen bilgi ifrelerini depolar.
Bu k覺s覺m beynin %72'lik h羹cre kullanan ve EQ diye tan覺mlanan yeridir. 襤nsanl覺k tarihinin ne kadar eski olduunu ve tek bir RNA molek羹l羹n羹n 20 milyon bilgi 癟ipi ta覺d覺覺n覺 d羹羹n羹rseniz alt beynin nas覺l bir hazine olduunu anlayabilirsiniz. 襤te ben insanlar覺 bu hazineyi kefe 癟a覺r覺yorum. Unutulmamal覺 ki tak覺nt覺s覺z uuralt覺 ve alt beyin olmaz. Tak覺nt覺s覺z uuralt覺 kiinin kendi elinde deil, daha 癟ok ebeveynlerinin elindeyken, tak覺nt覺s覺z alt beyin atalar覺n覺n elindedir.

Tempo: Sorun "ilkel libido" seviyesindeki sorunlar覺 amak m覺?
Do癟. Dr. Nusret Kaya: Bu tip tak覺nt覺lar覺n giderilmesi i癟in cinsel enerjinin yani libidonun a癟覺a 癟覺kmas覺, boalmas覺 gerekiyor. Kad覺nlar覺m覺z gen癟 k覺zl覺k d繹nemlerinde klitorisi kullan覺yor, olgunluk d繹nemlerinde ise vajinal orgazm覺 bir t羹rl羹 yaayamad覺klar覺ndan rahme y繹neliyorlar. 羹nk羹 libido a癟覺a 癟覺kmak i癟in kendine bir organ arar, vajinay覺 bulamad覺覺 zaman iki yol vard覺r. Ya klitorise y繹nelir ya da rahme. Kad覺n klitorise y繹neldiinde ya klitorisin bebeklik koduna d繹ner ve kendini kolej talebesi gibi hissedip 繹yle yaar veya klitorisin anatomik olarak erkein cinsel organ覺na benzerlii y羹z羹nden, o kodu al覺r. Bu durumda kad覺n erkek ilikisi asl覺nda anne 癟ocuk ilikisi gibi yaan覺r. Kad覺n, birlikte olduu erkee de 癟ocuk gibi bakar ve 繹yle davran覺r. Kad覺nlar rahim, erkekler ise 癟ocuk alt beyinli olarak kal覺yor. Ger癟i bir istatistik 癟覺karmak g羹癟 ama ben toplumumuzun %90 gibi bir oranla bu durumda olduunu d羹羹n羹yorum. Bu y羹zden kad覺n cinsel yaam覺n覺 doru yaay覺p, benim dii g羹c羹m vajinamla erkeime, rahim g羹c羹mde 癟ocuuma aittir deyip dengeyi kurarsa sorun ortadan kalkar. Erkein zevki de kad覺n覺n g繹nderdii bu 'erkeim' koduna bal覺d覺r.

Tempo: Alt beyinle iliki kurmak ve duygusal zekay覺 gelitirmek nas覺l bir fayda salayacak?
Do癟. Dr. Nusret Kaya: %28'lik 羹st beyin h羹creleri hi癟bir zaman %72'lik alt beyin h羹creleriyle baa 癟覺kamaz. Bunun i癟in biz asl覺nda alt beynimizin hakimiyeti alt覺nday覺z. 襤te, eer alt beyinde 癟繹z羹lmemi anneden ve genetik bilgi ifrelerinden gelen olumsuz kodlamalar yani tak覺nt覺lar varsa o insan覺n psikolojisi salam olmaz. Alt beyin tak覺nt覺lar覺m覺z ortadan kalk覺nca 羹st beyinlerimiz yarat覺c覺l覺覺 ve g羹c羹 yakalayacak. 羹nk羹 羹st beynimiz ekillere bal覺 olarak insanlarla hatta dier canl覺larla 'alfa frekans覺' ile iletiim kurarken, alt beynimiz 'delta frekans覺' yoluyla yani daha derinden iletiim kurar. 襤nsanlar aras覺 iletiimde de eer alt beyninizdeki tak覺nt覺lar sert deilse, birbirinizi daha kolay anlars覺n覺z.

Tempo: Alt beyin tak覺nt覺lar覺ndan kurtulman覺n y繹ntemi ne?
Do癟. Dr. Nusret Kaya: Burada esas olan 羹st beyni devre d覺覺 b覺rak覺p alt beyne olumlu telkinler yapmakt覺r. Bu konuda Bat覺'da psiko-analiz yoluyla, r羹ya analizi ve serbest 癟ar覺覺m metodu ile 羹st beyin devre d覺覺 b覺rak覺larak, alt beyne inmeye 癟al覺覺l覺yor. Dou'da eskiden beri 癟eitli metotlar uygulanmakta, meditasyon, Tao veya Budha ile Konfi癟yus felsefeleri. Bir de kayna覺n覺 Kuran'dan alan 襤slam Tasavvufu. Bu 繹retilerin t羹m羹 evrenin sembol dilini kullanmaktad覺r. Sembol dili anlat覺m覺 ile, 'alt beynin derinlii' nin ayn覺 ey olduunu rahatl覺kla s繹yleyebilirim. Bu dilin dier ad覺 ku dilidir. Yunus Emre'nin iirinde dedii gibi:
Benim dilim ku dilidir
Kimse bilmez benim dilim,
Ben s繹ylerim ben dinlerim
Kimse halim bilmez benim.

Tempo: R羹yalardan nas覺l yararlan覺l覺r?
Do癟. Dr. Nusret Kaya: Ben r羹yalar覺n覺z覺 yaz覺n diyorum; r羹yalar覺n覺z覺 nas覺l yazacaks覺n覺z. En dorusu uyan覺r uyanmaz yazmakt覺r. Ya da en ge癟 kahvalt覺dan 繹nce. st beyin tam olarak devreye girmemi olsun. 羹nk羹 羹st beyin devreye girerse yorumsuz olarak yazmak m羹mk羹n olmayabilir. rnein alt beyin r羹yalar覺 癟ok ilgin癟 r羹yalard覺r. Kii burada daha 繹nce haf覺zas覺nda hi癟bir kayd覺 ve benzeri bulunmayan olaylar, yerler ve kiiler g繹rebilir. 襤nsanlar b繹yle r羹yalar g繹rd羹klerinde reenkarnasyona urad覺klar覺na inan覺rlar, bu doru deildir. Bu ekilde 4-5 kuak 繹nceki akrabas覺n覺n mezar覺n覺 bulan ve 癟ok 繹nceki olaylara ilikin ayr覺nt覺lar覺 繹renenler olmutur. Kii r羹yas覺n覺 anlat覺rken tak覺nt覺y覺 a癟覺a 癟覺kar覺yoruz ve ortadan kald覺r覺yoruz. 羹nk羹 tak覺nt覺ya konu olan ey realiteyle kar覺la覺yor, yani realize oluyor.

Tempo: Peki alt beyinler de 羹st beyinler gibi farkl覺 deil mi?
Do癟. Dr. Nusret Kaya: Temelde ayn覺, spermin yumurtay覺 d繹lledii anda tohum beyazd覺r. Ancak felsefelerden 繹rendiimize g繹re bu beyazl覺覺n 羹st羹ne 繹r羹len yedi katman vard覺r. Fakat anneden balayarak ortaya 癟覺kan tak覺nt覺lar bu katmanlar覺n siyahlamas覺na sebep olabiliyor. Bir de genetik bilgi ifrelerinden gelen etkiler var tabii. Biz tohumun 羹st羹ne 繹r羹len bu yedi katman覺 geriye doru d繹n羹p beyaz覺, o tohum beyazl覺覺n覺 yakalamak amac覺nday覺z. O p覺r覺lt覺y覺 yakalamak kolay bir ey deil, doaya uygun yaamam覺z gerekli. Onun i癟in ben doaya uygun bir tedavi uygulamaya 癟al覺覺yorum.嚜