Quantum Fizik癟ilerinin Dikkatine

18 Eyl羹l 2009
Hesaplar:
En k羹癟羹k uzunluk (mikro) Planck uzunluu = 1.616x10E-33cm
I覺k h覺z覺 yakla覺k 1 milyar km (1080000000km/saniye)
Big Bang yakla覺k 15 milyar y覺l 繹nce
Bu quantumcular覺n genelde inand覺klar覺 rakamlara g繹re:
Bir 覺覺k y覺l覺n覺 hesaplayal覺m:  1 x 24 x 365 = 8.76 Trilyon km
Bir 覺覺k y覺l覺 8.76 x 10E+16 cm olur.
Pek 癟ok quantumcunun inand覺覺 gibi Mikro ve Makro yani en k羹癟羹k ve en b羹y羹k aras覺nda bir balant覺 varsa.
Mikro-Planck uzunluu = 1.616x10E-33 cm ise
Makro uzunluk = 1.616x10E+33 cm olmal覺d覺r.
Bu durumda yukar覺daki hesaba 33-16 = 17   "0" daha ilave edilmelidir.
Yani 100 katrilyon 覺覺k y覺l覺 = 8.76x10E+33 cm yapar.
100 de    8.76 ise
X  de    1.616 olur hesab覺yla
X= 1.616/8.76 = 18.4 癟覺kar.
Bu durumda 18.4 katrilyon 覺覺k y覺l覺 = 1.616x10E+33 olacakt覺r.
Eer b繹yleyse Big Bang zaman覺n覺n 18.4/2 katrilyon 覺覺k y覺l覺 繹nce olduunu kabul edebiliriz.
Ve evrenin 癟ap覺n覺n da 1.616x10E+33 cm olduunu d羹羹nmek m羹mk羹nd羹r.
Hi癟bir ey 覺覺ktan h覺zl覺 gidemeyeceine g繹re: Evrenin s覺n覺rl覺 olmas覺 ka癟覺n覺lmazd覺r.
Sadece tohumlanma zaman覺 ve tohumlayan 繹nem kazan覺r.
Bu durumda ilk dou 9.2 katrilyon 覺覺k y覺l覺 繹nce olmal覺d覺r.
Bu hesaplar hi癟bir hesaba bal覺 olmadan ortaya at覺lan 15 milyar y覺l gibi g繹rece 癟ok az bir zamandan doru olabilir.
Eer doruluu tart覺malarda a覺rl覺k kazan覺rsa l羹tfen bu en b羹y羹k uzunlua 1.616x10E+33 cm'ye "Nusret" sabiti deyiniz.