Nusretiyen R羹ya analiziyle terapi

FORMSANTE'den al覺nt覺

Daha mutlu, baar覺l覺 ve g羹癟l羹k olmak istiyorsan覺z, insanlarla daha iyi iletiim kurmaya 癟al覺覺yorsan覺z, 繹ncelikle bilin癟alt覺ndaki tak覺nt覺lar覺n覺zdan kurtulmal覺s覺n覺z. Bunun yolu da, r羹yalar覺n覺z arac覺l覺覺yla alt beyninizin fark覺na varman覺zdan ge癟iyor. R羹ya analiziyle bunu ger癟ekletirmeniz m羹mk羹n...

RYA: "Yolday覺m. Yan覺mda k羹癟羹k k覺z覺m ile onun yan覺nda bir 癟ocuk daha var. K覺z m覺 olan m覺 bilmiyorum. S. (komum) ile kar覺l覺kl覺 konuuyoruz. Onun y羹z羹nde birden kendi y羹z羹m羹 g繹r羹yorum. Zaman zaman S. oluyor, zaman zaman ben oluyorum. Sa癟lar覺m omuzlar覺mda (daha k覺sad覺r). F繹n 癟ekmiim ve 癟ok g羹zelim. Y羹z羹m p覺r覺l p覺r覺l, ayd覺nl覺k."

ANAL襤Z: Komusunun dii g羹ce ulat覺覺n覺 (vajinal orgazm覺 bildiini) kabul ederek onu k覺skan覺yor ve kendisini onun yerine ge癟iriyor. Vajinal orgazm覺 繹renip, dii g羹ce ulat覺覺nda p覺r覺l p覺r覺l ve ayd覺nl覺k olaca覺na alt beyin sistemi de ikna olmu. Tipik bir iyileme r羹yas覺...

Okuduunuz paragraf, kitaplardan edindiimiz tipik bir r羹ya tabiri deil, uzmanl覺k alan覺 uyku "psikofizyolojisi" olan Psikiyatrist Do癟. Dr. Nusret Kaya'n覺n kaleme ald覺覺 "襤yileme Kitab覺"nda yer alan bir r羹ya analizi. O "alt beyin" ile "羹st beyin" aras覺nda oluan ve r羹yalara yans覺yan "tak覺nt覺lar覺m覺z覺" r羹ya analizleriyle ortadan kald覺rarak bilincimizi yeniden kayna覺na doru a癟may覺 hedefliyor. Ancak, alt覺n覺 繹nemle 癟izmekte yarar g繹r羹yoruz: R羹ya analizini, r羹ya tabiri veya yorumuyla kar覺t覺rmaman覺z gerekiyor. Bat覺'da pek 癟ok psikiyatristin uygulad覺覺 "R羹ya Analizi", bal覺 ba覺na bir bilim dal覺. Peki, r羹yalar覺m覺z hem ruhsal sal覺覺m覺z hem de insanlar aras覺 iletiimde neden bu denli 繹nem ta覺yor?

R羹yalar mesaj g繹nderiyor...
R羹yalar, alt beyin ve uuralt覺 sistemlerinin 繹zel bir evrensel sembol diliyle 羹st beyne verdii mesajlar覺 i癟eriyor. uuralt覺 ve alt beyin sistemleri r羹yay覺 g繹r羹yor, 羹st beyin sistemi hat覺rl覺yor ve yaz覺yor. B繹ylece en az覺ndan alt ve 羹st beyin aras覺nda bir temas kuruluyor. Bu mesajlar覺 u ekilde 繹zetleyebiliriz: st beyne yani, fark覺nda olduumuz 羹stteki kiilie "Senin beyninin derinliklerinde u u tak覺nt覺lar var. Bunlar覺 halledemezsen, o muhteem alt beyinsel enerjini sal覺kl覺 olarak kullanamazs覺n" diyor r羹yalar覺m覺z. Dolay覺s覺yla r羹yalar覺n覺z 癟繹z羹mlenerek daha huzurlu, daha enerjik olman覺z salan覺yor. R羹ya g繹rmediinizi d羹羹n羹yorsan覺z, kesinlikle yan覺l覺yorsunuz. 羹nk羹, her insan her gece r羹ya g繹r羹yor. R羹yalar覺n覺z覺 hat覺rlamaya 繹zen g繹sterirseniz, mutlaka hat覺rlars覺n覺z.

st beyin 繹nemli, ancak...

Do癟. Dr. Nusret Kaya, beyni, "sa ve sol" yerine, "羹st ve alt beyin" olarak tan覺ml覺yor. Bir de bu ikisinin aras覺nda Nusret Kaya'n覺n ilkel libido seviyesi olarak tan覺mlad覺覺 bir tabaka mevcut. st beyin, bir milimetre kal覺nl覺覺nda, girintili-癟覺k覺nt覺l覺, kabuk g繹r羹n羹ml羹, gri h羹crelerden oluan bir yap覺. T覺ptaki ad覺 da "korteks" Beynin her iki yar覺m k羹resini de kaplayan, bir bu癟uk metrekarelik bir zar. Bu b繹l羹m羹n maksimum kapasitesi y羹zde 28. 襤te biz bu korteksle, yani 羹st beynimizle okuyoruz, yaz覺yoruz, d羹羹n羹yoruz, 癟al覺覺yoruz, konuuyoruz, para kazan覺yoruz... Dolay覺s覺yla, genelde bakt覺覺m覺z zaman, bir 羹st beyin d羹nyas覺 mevcut. Hepimiz konuuyor, ancak hi癟birimiz kolay kolay birbirimizi anlam覺yoruz. Neden mi? 羹nk羹, 羹st beyin genelde zeka, para ve ekille ilgili ve biz t羹m beynimizi 羹st beynimiz san覺yoruz. Oysa, mutlaka alt beynimizin fark覺na varmam覺z, ona ulamam覺z覺 engelleyen tak覺nt覺lar覺m覺z覺n neler olduunu bilmemiz gerekiyor. Ancak uuralt覺 denen, Nusret Kaya'n覺n ise "ilkel libido" olarak adland覺rd覺覺 tak覺nt覺lar y羹z羹nden, alt beynimizle balant覺s覺z ya覺yoruz. Alt beynin daha huzurlu, baar覺l覺, enerjik olmam覺z ve insanlarla daha iyi iletiim kurmam覺z a癟s覺s覺ndan neden 繹nemli olduuna gelince...

Alt beyne ulamak art!

Nusret Kaya, beynimizi bir buzula, bir Aysberg'e benzetiyor. Buzulun 羹st羹n羹 hepimiz biliyor, g繹r羹yoruz. Ama, ondan 癟ok daha b羹y羹k ve derin olan, alt覺n覺 g繹rmediimiz i癟in, daha kapsaml覺, daha b羹y羹k ve daha derin olduuna hi癟birimiz inanm覺yoruz. 襤te, Nusret Kaya'ya g繹re 繹nemli olan buzulun alt覺n覺 incelemek ve 癟繹z羹mlemeye 癟al覺mak. Kaya, "Biz, t羹m beynimizi, korteksin oluturduu kadar zannediyoruz. Bence en b羹y羹k yan覺lg覺m覺z bu. Korteks dediimiz, sadece buzulun 羹st羹" diyor. Alt beyin, beynin beyaz h羹crelerden oluan y羹zde 72'lik bir b繹l羹m羹 kapl覺yor. st beynin aksine, duygular覺m覺z bata olmak 羹zere, sezgisel iletiim ve g羹癟lerimiz ise alt beynimizle balant覺l覺. Yani, alt beyin, t羹m duygular覺m覺z覺n ve i癟g羹d羹lerimizin kayna覺n覺 oluturuyor. Alt beynin ilevleri bununla da s覺n覺rl覺 deil. Ayr覺ca, RNA yoluyla atalar覺m覺zdan gelen bilgi ifrelerini depoluyor. Bir dier g繹revi de; i癟 organlar覺m覺z覺 癟al覺t覺rmak. Otonom sinir sistemi dediimiz kalbimizin 癟arpmas覺, ba覺rsaklar覺m覺z覺n 癟al覺mas覺, tansiyonumuz t羹m bunlar覺 d羹zenliyor. Dolay覺s覺yla, alt beyin 癟ok daha kapsaml覺, 癟ok daha g羹癟l羹 繹zellikler ta覺yor.

Tak覺nt覺lardan kurtulmal覺 ama nas覺l?
Nusret Kaya'ya g繹re insanlar覺n b羹y羹k 癟ounluu neredeyse y羹zde 99'u alt beyni kullanm覺yor. 羹nk羹, 羹st beyin ve alt beynin ortas覺nda uuralt覺 var. Burada seks羹el i癟erikli tak覺nt覺lar覺m覺z yer al覺yor. Bu tak覺nt覺lardan kurtulamazsak, 繹m羹r boyunca alt ve 羹st beyin balant覺s覺 kurulam覺yor, alt beyindeki koca bir hazine kaybedilebiliyor. Burada esas olan 羹st beyni devre d覺覺 b覺rak覺p, alt beyne olumlu telkinler yapmak. Bu konuda Bat覺'da psikoanaliz yoluyla, r羹ya analizi ve serbest 癟ar覺覺m metoduyla 羹st beyin devre d覺覺 b覺rak覺larak alt beyne inmeye 癟al覺覺l覺yor. 襤te, r羹ya analizleriyle bu tak覺nt覺lardan kurtularak beynin iki b繹l羹m羹n羹n balant覺s覺 salan覺yor. B繹ylece 羹st beyinler daha g羹癟l羹 oluyor. Bu da mutluluk, baar覺, yarat覺c覺l覺k, g羹癟 ve bar覺 anlam覺na geliyor.

Alt beyin tak覺nt覺lar覺 yumuay覺nca...

Kaya'ya g繹re tak覺nt覺lar覺m覺zdan kurtulduunuzda 羹st beyinlerimiz netleecek, yarat覺c覺l覺覺 yakalayaca覺z, g羹c羹 yakalayaca覺z, insanlarla iletiimimizde, onlar覺n alt beyinlerinin de fark覺na varaca覺z. 羹nk羹, insanlarla hatta dier canl覺larla 羹st beynimiz ekillere bal覺 olarak, alfa frekans覺yla iletiim kurarken, alt beynimiz delta frekans覺 ile daha derinden iletiim kuruyor. Bu delta frekans覺, insanlar覺n kendi aralar覺ndaki ve dier varl覺klarla ilikilerinde son derece 繹nemli rol oynuyor. R羹ya analizinin nas覺l uyguland覺覺na gelince...

R羹yalar覺n覺z覺 not edin...

st beynin devre d覺覺 b覺rak覺labildii her d繹nemde alt beyne inmek m羹mk羹n. Onun i癟in, 羹st beynin devre d覺覺 kald覺覺 r羹yalar覺n analizi son derece 繹nem ta覺yor. Peki, r羹ya analizi nas覺l ger癟ekleiyor? R羹ya analizinde, eitim ve 癟evresel durumunuz ne olursa olsun, ilk g繹r羹me "bilgi verme" seans覺ndan oluuyor. Bu seans覺n s繹zel k覺sm覺, psikiyatristinizle yapt覺覺n覺z "genel sohbet" anlam覺nda ileniyor. Yaz覺l覺 k覺sm覺nda ise size beynin yap覺s覺 ve r羹ya analizi terapisinde yararlanaca覺n覺z yaz覺l覺 d繹k羹manlar veriliyor. 襤lk seans覺n sonunda, uykudan 繹nce ba ucunuza bir ka覺t kalem koyman覺z ve ne kadar garip, sa癟ma, ay覺p, komik olursa olsun, hat覺rlayabildiiniz t羹m r羹yalar覺, uyan覺r uyanmaz ya da en ge癟 kahvalt覺dan 繹nce, t羹m ayr覺nt覺lar覺yla yazman覺z 繹neriliyor. Yani, r羹yalar覺n覺z覺 羹st beyin tam olarak devreye girmeden yazman覺z art. Aksi takdirde, 羹st beyin devreye girdiinde r羹yalar覺n覺z覺 yorumsuz olarak yazman覺z m羹mk羹n olmayabiliyor. Ayr覺ca r羹yalar覺n覺z覺 kimseye anlat覺p, yorumlatmamaya da 繹zen g繹sterin. 羹nk羹 yanl覺 bir yorum, alt beyninizin tak覺nt覺lar覺n覺n artmas覺na yol a癟覺yor.

Analizlerle huzuru yaklay覺n

Genelde iki 羹癟 seans beyin kap覺n覺z覺n a癟覺lmas覺 i癟in yeterli oluyor. Yazd覺覺n覺z r羹yalar覺n say覺s覺 5-6' ya ulat覺覺nda ikinci seans覺n balamas覺 i癟in doktorunuzdan randevu al覺yorsunuz. Bu seansta 3-4 r羹ya analizi a覺rl覺kl覺 seans yap覺l覺yor, uuralt覺 ile buzulun alt覺ndan bahsediliyor. Bunun sonucunda ise alt beyin tak覺nt覺lar覺na inme imk璽n覺 yakalan覺yor. Alt beyin tak覺nt覺lar覺n覺z覺n fark覺na vard覺k癟a, onlar覺n yumuamaya balad覺覺n覺 hayretle izliyorsunuz. Son seans 癟al覺mas覺 ise 繹zel olarak gelitirilen bir alt beyin 癟al覺mas覺ndan oluuyor. Se癟ilmi ses ve m羹zik eliinde yap覺lan uygulamalar, rahatlaman覺z覺 sal覺yor ve iyilemenize yard覺mc覺 oluyor.

Nas覺l yap覺l覺yor?

* Seanslar, bir ya da birbu癟uk saat s羹r羹yor. Genellikle 2-3 seans tak覺nt覺lar覺n覺zdan ar覺nman覺z i癟in yeterli oluyor.

* R羹ya terapisinin ilk seans覺, bilgilendirme s羹recinden oluuyor. Bu seansta uzman, beyin ve ilevleri hakk覺nda bilgi edinmenizi sal覺yor. Ard覺ndan size g繹rd羹羹n羹z r羹yalar覺 not etmenizi istiyor.

* G繹rd羹羹n羹z r羹yalar覺, uyan覺r uyanmaz ya da en ge癟 kahvalt覺dan 繹nce tek tek not etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde 羹st beyin devreye girerse, r羹yalar覺n覺z覺 yorumsuz olarak yazman覺z m羹mk羹n olmuyor.

* Burada dikkat etmeniz gereken ey, r羹yan覺z覺 kimseye anlatmamak ve yorumlatmamak. 羹nk羹, yanl覺 bir yorum, alt beyninizin tak覺nt覺lar覺n覺 art覺r覺yor.

* R羹yalar覺n覺z覺n say覺s覺 5-6y覺 bulduunda ise seans覺n ikinci b繹l羹m羹 bal覺yor. Bu seansta, r羹yalar覺n覺z analiz edilerek tak覺nt覺lar覺n覺z覺n su y羹z羹ne 癟覺kmas覺 salan覺yor.

* Ama癟, tak覺nt覺lardan kurtulman覺z覺 salayarak, daha mutlu, g羹癟l羹 ve baar覺l覺 olman覺z覺 salamak.